• Forwarding & Shipping
 • Warehousing & Distribution
 • Breakbulk Terminals

Hoe om te gaan met: containervervoer in een sterk fluctuerende markt?

De markt van containeroverslag en containertransport heeft zich in 2020 met een razend snel tempo ontwikkeld. De gevolgen van COVID-19 zijn in zo goed als alle sectoren merkbaar, en ook in 2021 zetten deze effecten door. De prijzen schommelen enorm en ook de beschikbaarheid van containers fluctueert hevig. Hoe kun je effectief op deze ontwikkelingen inspelen om te voorkomen dat je goederenstromen nadelig worden beïnvloed? Hoe gaan wij, als jouw logistiek dienstverlener, om met deze toch wel uitzonderlijke situatie in de markt? Belangrijker nog, wat zijn de verwachtingen over hoe de situatie zich zal ontwikkelen in kwartaal twee en drie?

Optimaliseer uw winstgevendheid

Het tarief dat betaald moet worden aan de Logistiek Dienstverlener om vracht overzee van A naar B te verschepen is de “ocean freight rate”. Het begrijpen van deze tarieven is van groot belang wanneer u importeert of exporteert, aangezien deze tarieven van invloed zijn op uw transportkosten. Met slimme oplossingen en strategische partners kan Broekman Logistics als uw logistiek dienstverlener invloed uitoefenen op de continuïteit van uw supply chain en uiteindelijk op uw winstgevendheid.

De belangrijkste factor voor fluctuerende ocean freight tarieven is vraag en aanbod. De andere factoren die van invloed kunnen zijn, zijn onder andere:

 • Het type te verschepen goederen: Gevarengoed, overmaatse goederen of bederfelijk goed zorgen over het algemeen voor hogere tarieven.
 • De populariteit van, en afstand naar, de bestemming: Hoe korter de afstand (en hoe populairder de bestemming) des te lager de tarieven zullen zijn.
 • Vreemde valuta: Ocean freight wordt vaak in United States Dollar (USD) afgerekend. Houdt hierbij rekening met de fluctuaties in de valuta. Het moment van verschepen is leidend voor het vastzetten van de valutakoers.
 • Bunker: Bunker is de titel die gebruikt wordt voor de brandstof van de vrachtschepen. Bunker kan van grote invloed zijn op de tarieven voor de ocean freight, omdat de tarieven fluctueren in lijn met het fluctueren van de brandstofprijzen.
 • Seizoen: Sommige goederen zijn seizoensgebonden en worden op bepaalde momenten in het jaar veelvuldig verscheept, denk bijvoorbeeld aan AGF, landbouwmachines en machines voor de vleesindustrie. De toename van de vraag naar capaciteit en equipment heeft invloed op de tarieven. Wanneer de vraag hoog is, zullen er minder containers beschikbaar zijn, wat de druk op de tarieven opvoert.
 • Reefer Equipment: Goederen die aan temperatuur gevoeligheid onderhevig zijn worden vaak in temperatuur gecontroleerde containers verscheept. De vraag vanuit de markt neemt toe en maakt momenteel ontwikkelingen door. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat in de aankomende 3 tot 5 jaar dit type container beperkt beschikbaar is in de markt, met als effect een tariefstijging.

Covid-19

Naast alle voorgaande factoren is ook de coronacrisis van invloed op de situatie in de containermarkt. De huidige disruptie in de markt is deels aan te wijten aan de pandemie, al kampt de markt jaarlijks wel met enige onbalans, welke zich gewoonlijk binnen het kwartaal weer hersteld. Momenteel is de situatie zo dat door de coronacrisis er verschillende productieketens stil liggen wegens lockdowns. De vraag naar producten vanuit Azië, met name China, is enorm gestegen maar de rederijen kunnen niet aan deze vraag naar import voldoen. Als direct gevolg van de enorme vraag en het zeer beperkte aanbod zijn de prijzen voor import vanuit Azië historisch hoog. De situatie, hoe vervelend ook, is door de importeur zowel als de logistieke partner niet te reguleren waardoor niets anders rest dan zo goed mogelijk te acteren om toch uw waardevolle goederen op tijd te verschepen. Mede dankzij ons brede netwerk van agenten en goede contacten met onze partners zijn wij nog altijd in staat om u volledig te ontzorgen met als hoofddoel: Een soepel verloop van uw supply chain. Naast een proactieve houding vanuit uw logistieke partner, zijn er nog een aantal andere zaken die een positieve werking kunnen hebben op uw winstgevendheid.

Hoe moet ik dat aanpakken?

Er zijn stappen die genomen kunnen worden om de transportkosten te reduceren, alhoewel sommige zaken die van invloed zijn op de tarieven buiten uw controle liggen.

 • Contracten: Hoe meer zendingen u kunt garanderen, hoe beter uw tarieven zullen zijn. Daarnaast kan de periode van de tarieven besproken worden en in samenspraak worden uitgedacht om optimaal voor u te laten werken.
 • Kies het juiste moment: Kan uw verscheping wachten? Dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om te verschepen buiten de piekmomenten, in een rustige markt met voldoende beschikbaarheid van equipment.
 • Marktkennis: De pieken in de markt, ontwikkelingen in de sector en voortbeweging van uw concurrenten kunnen van invloed zijn. Wanneer u uw inzichten in de markt met uw logistiek dienstverlener deelt, kunnen wij aan de hand van ervaring, sector- en logistieke kennis samen met u bepalen wat de beste opties zijn.
 • Filling: u kunt de verschepingskosten per unit minimaliseren door het stuffen van de container te optimaliseren. Let hierbij uiteraard wel op het wettelijk toegestane gewicht in het land van verscheping en bestemming.
 • Forecasting: Door uw logistieke partner te voorzien van een planning kan er vooruit worden geboekt aan de hand van een forecast. Door samen te werken met uw logistieke partner en wanneer beiden transparantie kunnen bieden zal dit ervoor zorgen dat u op het gewenste moment kunt verschepen voor passende tarieven.
 • Consolideren: Wanneer u partners heeft welke ook orders hebben waar geen volle container voor nodig is kunt u ervoor kiezen om te consolideren en dus samen te laden in een container. Uw logistieke partner kan de zendingen afhalen en in het warehouse/crossdock consolideren in een container.
 • Buffer: Het klinkt wellicht voor de hand liggend, maar ocean freight tarieven zullen blijven fluctueren. Wanneer u zorgt voor een buffer in uw voorraad bent u in staat deze klappen op te vangen. In geval van low value-goods bijvoorbeeld bestaat anders een kans dat u de tarieven bij hoge stijgingen niet kunt doorberekenen aan uw klanten, waardoor uw activiteiten noodgedwongen stil komen te liggen.
 • SPOT: Wanneer u een urgente zending heeft, maar de druk op de markt dermate hoog is dat u geen equipment kunt vastleggen op uw contract of agreement, dan kunt u kiezen voor SPOT. SPOT-tarieven liggen gedurende drukte op de markt hoger dan de reguliere tarieven, maar op deze manier kunt u wel equipment en afvaart garanderen.

SUPPLY CHAIN BEHEER & ONTWERP

Het hebben van een logistieke partner die snelle en veilige International Freight Forwarding diensten levert en bovendien een uitstekende reputatie heeft, is belangrijk wanneer u uw goederen importeert of exporteert. In de huidige marktsituatie is dit echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Alternatieve oplossingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat uw goederen op tijd op de plaats van bestemming komen. Broekman Logistics is gespecialiseerd in complexe logistieke uitdagingen.

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar wij willen u graag een voorproefje geven van wat de mogelijke oplossing voor uw logistieke uitdaging zou kunnen zijn.

 1. Her routering

Telkens wanneer een handelsroute of een specifieke bestemming onder druk staat, zien we dat het evenwicht tussen vraag en aanbod wordt verstoord. Dit resulteert in schaarse beschikbaarheid, prijsschommelingen en vertragingen tijdens het vervoer. Misschien is een andere route interessanter, ook al is de af te leggen afstand naar de plaats van bestemming relatief groter. In het geval van ongewone gebeurtenissen, zoals een blokkade van zes dagen van het Suezkanaal, kan het slim zijn een andere route te kiezen om deze onder druk staande handelsroutes te omzeilen.

 1. Verschillende modaliteiten

Herinnert u zich de verschillende modaliteiten in de logistiek die we in een andere blog hebben onderscheiden? Kennis van de mogelijke opties is een belangrijk element om te zoeken in uw logistieke partner. Misschien is het gebruik van een andere modaliteit het antwoord op uw problemen. Er kunnen zich zowel onvoorspelbare als voorspelbare situaties voordoen die om een alternatieve modaliteit vragen. Bijvoorbeeld materiaaltekorten voor geconditioneerde containers of getijdenschommelingen voor de binnenvaart zijn onvoorspelbare gebeurtenissen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat ze zich soms voordoen. Ook in geval van vooraf aangekondigde vakbondsstakingen in de vrachtwagensector, of andere voorspelbare verstoringen, is een goed voorbereide toeleveringsketen ons doel. Het beperken van de mogelijke gevolgen voor uw supply chain is ons doel.

 1. Alternatief supply chain ontwerp

Door uw goederen LCL of FCL te combineren, de frequentie van de verzendingen af te wisselen en zo meer efficiëntie te creëren, kunnen de kosten worden gedrukt. Een van de voordelen van het werken met een gerenommeerde expediteur is de kennis en omvang van de realiteit en de capaciteit om soepel een andere richting in te slaan wanneer dat nodig is. Het ontwerpen van alternatieve oplossingen of een out of the box supply chain is wat wij als beste doen.

Wilt u meer weten over het importeren of exporteren van containers? Of bent u op zoek naar een strategische logistieke partner? Broekman Logistics heeft ruime ervaring betreffende de fluctuerende markt en is in staat uw logistieke partner te zijn die het onderscheid kan maken, juist in uitdagende tijden.

Voor meer informatie schroom dan niet om contact op te nemen met Fabienne Struijs.

Schrijf u in voor onze market update