• Forwarding & Shipping
  • Warehousing & Distribution
  • Breakbulk Terminals

Wat zijn de verschillende modaliteiten in de logistiek- en transportsector?

In de logistiek beschrijven we altijd de modaliteit waarmee de goederen worden vervoerd. De vraag welke modaliteit de voorkeur heeft, zal waarschijnlijk door de expediteur worden gesteld. Ben je voldoende op de hoogte van de juiste modaliteit voor jouw lading bij het importeren of exporteren van goederen?

Bij het vervoeren van goederen, bijvoorbeeld in containers, is er altijd sprake van één, of meerdere modaliteiten. Bij Broekman Logistics onderscheiden we zeven verschillende modaliteiten, afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden deze ingezet. De modaliteiten slim samen laten werken kan voor de meest efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor jouw supply chain vormen. Wanneer dit op de juiste manier wordt uitgevoerd en gekoppeld, bespaart je dit zeker tijd, geld en mogelijk oponthoud. Maar, wat zijn nou eigenlijk die verschillende modaliteiten binnen de logistiek? En hoe kunt u deze op de juiste manier met elkaar verbinden, zodat ze in het voordeel van jouw bedrijf werken?

De modaliteit zegt iets over de manier van verplaatsen, de manier waarop de goederen worden vervoerd, bijvoorbeeld via de weg. In de logistiek onderscheiden we de volgende zeven verschillende modaliteiten:

1. Luchtvracht

2. Wegvervoer

3. Vervoer per spoor

4. Diepzee

5. Korte zee

6. Binnenvaart

7. Vervoer via pijpleidingen

Zeven modaliteiten in de logistiek

Luchtvracht
Een zeer bekende en veel gebruikte modaliteit, is luchttransport. Deze modaliteit is een snelle, slimme en veilige manier om uw goederen binnen enkele uren van het ene land, of continent naar het andere te vervoeren. Luchtvracht is zeer geschikt voor het vervoer van bederfelijke, of juist waardevolle goederen. Het is echter wel een relatief prijzige manier van transport, maar wanneer tijd van groot belang is, zeker de meest accurate modaliteit. Wat een belangrijk punt is bij luchtvracht, zijn de extra regels en voorschriften die voor deze manier van vervoer gelden. Denk hierbij aan strenge veiligheidscontroles en additionele controles op bijvoorbeeld gevaarlijke goederen, door middel van röntgen scans, of speurhonden. Bij luchtvracht wordt niet alleen het gewicht maar ook de ruimte berekend en gewogen, de berekening van volume/gewicht wordt bij luchtvracht anders gemaakt dan bij de andere modaliteiten.

Wegtransport
Goederen vervoeren via de weg is een relatief goedkope en veilige modaliteit die je in het dagelijks leven vaak tegenkomt. Bij het gebruik van wegtransport moeten we echter wel rekening houden met de hoge uitstoot die deze vrachtwagens produceren. Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we dragen voor het milieu, is intermodaal transport waarschijnlijk een goed idee, dat ook een positief effect kan hebben op de kosten als het strategisch wordt ingezet. Intermodaal transport is eigenlijk het combineren van twee of meer van deze modaliteiten in één trafiek.

Vervoer per spoor
Deze modaliteit ontwikkelt zich snel als een (inter)-continentale modaliteit, bijvoorbeeld van en naar Oost-Europa op verbinden met landen als Rusland en China. De logistieke- en transportsector verschuift naar een groenere manier van transporteren, waarbij het spoor wordt gebruikt als alternatief voor bijvoorbeeld zeevracht. Spoorvervoer is een snellere modaliteit dan zee- of zeevervoer en is perfect voor het vervoer van grote, buitenmaatse, zware goederen en/of stukgoederen. Het spoor is een vrij veilige en relatief snelle modaliteit, maar het spoorwegnet is nog niet op het hele Europese continent gestandaardiseerd. Dit resulteert in verschillende afmetingen wat de breedte van het spoor betreft in bijvoorbeeld Rusland. Dit laatste benadrukt de noodzaak van goede communicatie met lokale partijen, via een lokale partner met het juiste netwerk.

Diepzee
Diepzee-, of ook wel oceaantransport is de meest kosteneffectieve, maar ook meest tijdrovende wijze van transport. Zeeschepen worden vooral gebruikt voor intercontinentaal transport, Vaak worden bij deze modaliteit zeecontainers gebruikt, maar vooral voor grote, zware, buitenmaatse en/of stukgoedlading is zeetransport de meest gebruikte modaliteit.

Shortsea
Havens die in hetzelfde werelddeel liggen en over zee te bereiken zijn, kunnen worden aangeduid als shortsea-verbindingen. Van de ene mainport naar de andere binnen een continent, of van een mainport naar een buitenhaven; shortsea verbindingen zijn eindeloos en worden vaak gecombineerd met spoorverbindingen, waardoor de lading verder het achterland in wordt vervoerd, door naar de eindbestemming.

Binnenvaart
Scheepvaart over binnenwateren, een modaliteit die meestal bestaat binnen één land of havengebied, bijvoorbeeld binnen België Nederland en Luxemburg (Benelux). De binnenvaart wordt gebruikt om goederen naar binnenhavens te vervoeren via binnenwateren, die niet kunnen worden bereikt of bevaren door grote diepzeeschepen of kustvaarders.

Pijpleiding transport
De laatste modaliteit is misschien iets anders dan de andere, vervoer via pijpleidingen wordt voornamelijk gebruikt voor het vervoer van vloeistoffen en gassen. Pijpleidingen kunnen ook worden gebruikt voor het vervoer van vaste stoffen dit is echter minder gebruikelijk dan de eerste twee opties. De voordelen van pijpleidingtransport liggen vooral in de veiligheid en de grote volumes die ermee kunnen worden verwerkt. Qua flexibiliteit is pijpleidingtransport vrij robuust, aangezien de infrastructuur van de pijpen vastligt. Daarom wordt pijpleidingvervoer vaak gebruikt in combinatie met andere modaliteiten, zoals wegvervoer.  

Verbinden en verrijken: intermodale logistieke dienstverlening

Het verbinden van, en communiceren met al deze partijen en daarnaast ook nog focussen op jouw kernactiviteiten, kan echter een uitdaging zijn. Laat Broekman Logistics de controle, connectie en communicatie met alle vervoerders verzorgen en laat ons de best mogelijke opties samenstellen om jullie waardevolle goederen te importeren, of exporteren.

Wil je meer weten over de verschillende modaliteiten, of geadviseerd worden over de beste oplossingen voor jouw supply chain? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Fabienne Struijs.

Schrijf u in voor onze market update