• Forwarding & Shipping
  • Warehousing & Distribution
  • Breakbulk Terminals

Rust is weer terug bij Broekman Logistics na harde keuzes

Financiële tegenvallers en onenigheid binnen de top, Broekman Logistics heeft twee slechte jaren achter de rug. De rust is nu teruggekeerd, zegt ceo Rik Pek. Sinds zijn aantreden in 2021 heeft Pek schoon schip gemaakt door het profiel van de logistiek dienstverlener aan te scherpen en de nadruk te leggen op het onderscheidende vermogen in de (niche-)sectoren, waarbinnen het bedrijf actief is. “We zijn sterker en weerbaarder tegen veranderingen in de markt.”

Door Diane Essenburg en Bas Dijkhuizen

Origineel artikel via Logistiek.nl: ​Rust is weer terug bij Broekman Logistics na harde keuzes (logistiek.nl)

Mede door corona en een herstructurering van de warehousing-divisie noteerde Broekman Logistics in 2020 en 2012 rode cijfers. Tussendoor werd, na een hoogoplopend conflict, ook ceo Raymond Riemen de laan uit gestuurd door de Duitse grootaandeelhouder van Broekman. Het afgelopen jaar is de huidige nummer 18 in de Top 100 Logistiek Dienstverleners – ondanks dat er nog tal van uitdagingen liggen – in een rustiger vaarwater terecht gekomen onder leiding van ceo Rik Pek (41).

Pek, die jaren onder Riemen werkte en hem begin 2021 opvolgde, wil liever vooruitblikken en niet al te veel kwijt over de opvolging van zijn markante voorganger. “Iemand moest de handschoen oppakken en aan mij is de vraag gesteld of ik dat wilde doen. Je komt terecht in een turbulente tijd en toen was het vooral zaak om met oplossingen te komen. In dat proces hebben we een aantal harde keuzes moeten maken die terugkijkend op het afgelopen jaar goed hebben uitgepakt en ervoor gezorgd hebben dat we als bedrijf alleen maar sterker zijn geworden.”

Aanscherpen strategie

Eerste wapenfeit van Pek dit jaar was een aanscherping van de strategie met als achterliggende doel de positie van het Rotterdamse bedrijf in de warehousing- en distributiemarkt in Europa en India, waar het bedrijf al meerdere jaren actief is, verder te versterken. De focus van de logistiek dienstverlener ligt daarbij vooral op de markten van speciale, verpakte (fijn)chemicaliën, constructie- en landbouwmachines en zware industrial equipment voor de breakbulkindustrie en warehousing. Broekman richt zich bij zijn warehouse- en terminalactiviteiten voornamelijk op internationale expeditie en toegevoegde waarde logistiek (Value Added Logistics, red.) zoals productie, assemblage en de behandeling van spare parts.

Verkoop VLS

Grootste ‘slachtoffer’ van de koerswijziging was het afgelopen jaar het besluit van de Rotterdamse logistiek dienstverlener om de bulkchemie-activiteiten af te stoten die plaatsvonden bij VLS-groep in de haven van Antwerpen. De overname eind 2018 van dit bulkchemiebedrijf – die Raymond Riemen destijds betitelde als ‘de grootste in de historie van Broekman’ – bracht uiteindelijk niet het gewenste resultaat. De bulkchemicaliëntak is inmiddels verkocht aan het Belgische Van Moer Logistics. Terugblikkend is Pek daar nuchter over en wil hij niet spreken van een mislukking. “We leverden daar chemicaliën aan klanten voor verdere verwerking, terwijl nu juist onze focus ligt op het leveren van eindproducten aan de eindgebruiker.

Hoe dichter je als logistiek dienstverlener op de eindklant zit, hoe meer fabricage en montage en andere toegevoegde waarde diensten je kunt leveren, in het geval van bijvoorbeeld zware machines. Maar denk daarbij ook aan ompak- en mengactiviteiten van chemicaliën. Ik beschouw de overname niet als een mislukking. Er waren nu eenmaal omstandigheden die zich voordeden en we hebben daar op de juiste manier op geanticipeerd door dit bedrijf te verkopen aan Van Moer, dat echt gespecialiseerd is in de bulkchemie. Wij op onze beurt konden aan deze activiteit onvoldoende toegevoegde waarde leveren in de keten in tegenstelling tot bijvoorbeeld verpakte fijnchemie. Denk daarbij concreet aan coatings, cosmetica- en schoonmaakproducten.”

Profiteren van hoge zeevrachtprijzen

Met de internationale freight forwarding ging het Broekman daarentegen de afgelopen twee jaar wel voor de wind. Pek: “Binnen deze divisie behaalden we de hoogste omzet, maar dat kwam mede door de extreem hoge zeevrachtprijzen, waardoor we een positief resultaat behaalden met onze expeditie-activiteiten in China, Polen, Tsjechië, België en Nederland. Ook onze zeventien kantoren in India hebben daar hun steentje aan bijgedragen.” De containerprijzen dalen nu en het is volgens Pek naar de toekomst toe afwachten hoe de markt zich verder gaat ontwikkelen. “Als die normaliseert moeten wij weer op zoek gaan naar een andere manier om de uitdagingen van de klant in de logistieke keten op te lossen.”

Trend China Plus One-strategie

Wat de Broekman-ceo daarbinnen signaleert, is met name het groeipotentieel in India. “Daar zijn we de afgelopen jaren al heel hard gegroeid, maar wat we nu zien is dat veel bedrijven die hun spullen in China kochten, hun handelsstromen op het Aziatische continent zijn gaan verleggen naar andere landen, de zogeheten China Plus One-strategie. Die strategie is ontstaan als gevolg van de huidige instabiele situatie in China. Door onder meer covid en andere geopolitieke spanningen, willen verladers niet meer afhankelijk zijn van één stroom binnen hun supply chain. Ze willen er twee en dat heeft er onder andere toe geleid dat Apple een groot deel van zijn iPhone-productie heeft verplaatst van China naar India. Apple is marktleider en we verwachten dat andere spelers ook zullen volgen.

Wij met onze sterke positie in India willen bedrijven helpen en begeleiden en ervoor zorgen dat als de productie eenmaal op gang is de spulletjes ook bij de consument terecht komen. Dat dit nu gebeurt, is een gevolg van de disrupties van de supply chain van de afgelopen twee jaar en daar plukken wij als logistiek dienstverlener de vruchten van.”

Nieuw dc in Weert

Voor Nederland geldt dat Broekman binnen de twee divisies warehousing en distribution het beste presteert in fijnchemicaliën en machinery met warehouselocaties in Rotterdam en Limburg, waar de logistiek dienstverlener groot is vertegenwoordigd met 220.000 vierkante meter opslagruimte verspreid over Venlo, Born en Weert. Op laatstgenoemde locatie neemt de logistiek dienstverlener deze maand een nieuw dc in gebruik, waar de volledige eind assemblage plaatsvindt van graafmachines van het Japanse Kubota. “In de hoek van machinery en fijnchemie worden we in de markt beschouwd als specialist. Dat wordt bevestigd met nieuwe klanten die we binnenhalen, zoals recent Liebherr, maar ook de groei die we de afgelopen vijftien jaar hebben doorgemaakt met Kubota. Voor deze klant breiden we fors uit met een nieuw warehouse in Weert dat we in mei in gebruik nemen. De spare parts-logistiek voor Liebherr zijn we nu aan het onderbrengen in ons warehouse in Born.”

Uitbreiden in Venlo

Het Venlose distributiecentrum (foto onder), dat Broekman in 2019 in gebruik nam, richt zich inmiddels alleen op klanten actief in de verpakte fijnchemie. Pek: “We zien dat de vraag naar speciale chemie, de productkennis en de toegevoegde waarde rondom ADR en chemie heel groot is. We hebben op dit moment in die hoek meer vraag dan dat we aankunnen. In Venlo kunnen we nog iets uitbreiden, maar we maken in eerste instantie gebruik van een magazijn dat we elders gehuurd hebben om die piek op te vangen, maar we kijken serieus naar een verdere uitbreiding van ons huidige dc. Daar nemen we binnenkort een besluit over.”

Bullwhip-effect

Of dat over vijf jaar ook nog genoeg is, durft Pek niet te zeggen als hij de huidige marktsituatie in ogenschouw neemt. Na de disruptie van de markt in de afgelopen ‘covid-jaren’ is het niet verwonderlijk dat er – ook in de chemie-opslag – een bullwhip-effect plaats vindt en dat als gevolg hiervan er een extreem grote vraag is naar extra opslagcapaciteit. “Hoe zich dat precies gaat ontwikkelen weten we nu niet, maar het is meestal tijdelijk. Voor ons als logistiek dienstverlener vereist dit dat we flexibel genoeg omgaan met dit soort wisselende omstandigheden. Ons voordeel hierbinnen is dat we op het gebied van chemie specialist zijn en, goed bevonden, dan kom je ook anders aan tafel met een klant. We zijn daardoor in staat om op gelijk niveau te praten. Ook kunnen we de keten van een klant beter maken in plaats van dat die zegt: ik heb van jou de laatste euro nodig en je mag echt helemaal niets aan mij verdienen, want mocht dat zo zijn dan knijpen we je verder uit.”

Een van de terminals van Broekman Logistics in de haven van Rotterdam die gebruik gaat maken van walstroom.

Stappen in duurzaamheid

Het kostenaspect voert volgens Pek vandaag de dag al lang niet meer de boventoon bij klanten (lees: verladers). De focus komt steeds meer op het vlak van duurzaamheid te liggen en de vraag uiteraard wat logistiek dienstverleners, zoals Broekman, hier aan doen. “Duurzaamheid wordt een steeds groter thema in de logistiek. We zijn hier drie jaar geleden mee begonnen met de toepassing van de Ecovadis-methodologie en we evalueren ons duurzaamheidsinspanningen volgens de internationaal erkende Global Reporting Initiative (GRI, red.). Met Ecovadis zitten we met een positie in de top 11 procent, net dus we laten 89 procent van de logistiek dienstverleners achter ons.

Dus we doen we het op het vlak van duurzaamheid steeds beter en dat is inmiddels ook beloond met een Silver Medal binnen de Ecovadis-rating. Op onze breakbulkterminals zijn we – in nauwe samenspraak met het havenbedrijf Rotterdam – het eerste bedrijf dat gebruik maakt van walstroom. De daken van onze terminals worden dit jaar vol gelegd met zonnepanelen (foto onder, red.). Alle machines die we inzetten bij onze offshore-activiteiten zijn bovendien allemaal elektrisch. De businesscases op dat vlak rekenen zich op dit moment ook rond met de huidige hoge brandstofprijzen, streven is dat we de komende jaren versneld gaan verduurzamen.”

Investeren in duurzaamheid

Pek is wel realistisch en tekent daarbij aan dat Broekman hierin geen koploper zal zijn op het vlak van duurzaamheid. “Wij zijn er keihard mee bezig. Ik vind ook echt dat we ons steentje moeten bijdragen, maar het is een illusie om te zeggen dat wij als Broekman met onze breakbulkterminals, freight forwarding-activiteiten en warehouses veel sneller dan de rest als eerste energieneutraal zijn. We moeten doen wat we kunnen doen, maar daar moet wel een reëel en betaalbaar plan aan ten grondslag liggen om die stappen te kunnen zetten. Het komt wel steeds hoger op de agenda te staan en we zien ook dat bij klanten de bereidheid toeneemt om mee te investeren in duurzaamheid.”

Duurzaam inkopen

Broekman zelf kan volgens Pek nog slagen maken waar het gaat om duurzame inkoop. “Dat is niet zozeer wat wij zelf doen. Wij zijn nu zelf drie jaar bezig met het meten en reduceren van onze eigen CO2-uitstoot. Daar zijn we transparant in. Wij kunnen nu de stap maken dat wij bij onze eigen inkoop van onze leveranciers afdwingen dat wij duurzaam willen inkopen. De echt grote bedrijven kunnen dat al afdwingen in de keten.

Wij moeten realistisch zijn, want wij zijn niet de partij die dat in de keten kan doorduwen. Daar staat wel tegenover het feit dat wij met het meten van onze CO2-uitstoot, laten zien wat voor invloed bepaalde keuzes hebben op de rest van de keten en dat draagt weer bij aan het besef van verladers dat zij voor duurzaamheid moeten betalen. Blijft staan dat het economisch niet haalbaar is voor ons om op dit vlak enorm te versnellen.”

Gezondere verhouding

Terugblikkend op de afgelopen twee jaar vindt Pek dat hij in zijn rol van ceo en met zijn team een stevige stempel heeft weten te drukken op Broekman. “Er is een gezonde verhouding nu tussen onze aandeelhouder en de raad van bestuur. Ook krijgen we de ruimte om onze strategie en onze eigen keuzes daarin te maken. In een rol als deze is het vooral een kwestie van: iemand moet het doen, je gaat ervoor en pakt de handschoen op.”

Op de vraag of hij in deze positie was terecht gekomen zonder gevraagd te worden, zegt Pek dat ‘dit zomaar had gekund’. “In de zeventien jaar dat ik bij Broekman werkzaam ben, heb ik heel wat stappen gezet. Ik heb operationele en commerciële dingen gedaan, freight forwarding, internationaal en uiteindelijk ben ik directeur geweest van twee divisies binnen Broekman. Als de functie van ceo op een gegeven moment op je pad komt, dan moet je het ook met beide handen aanpakken.”

Schrijf u in voor onze market update