• Forwarding & Shipping
  • Warehousing & Distribution
  • Breakbulk Terminals

Chemie on Tour: Veilige technieken in de chemie opslag

Op 18 december zal Broekman Logistics het toneel zijn van de ‘Chemie on Tour’, wat plaats zal vinden in het Combined Warehouse in Venlo. 

Het centrale thema ‘Veilige technieken in de chemie opslag’ zal tijdens de tour uitvoerig worden behandeld op locatie bij Broekman Logistics Venlo. De opzet van elke Tour is dat de theoretische kennisoverdracht op locatie direct gevolgd wordt door het in de praktijk bekijken en behandelen van best practices.

Gedurende het event in Venlo staan naast de best practices bij Broekman Logistics onderwerpen als ‘Veilig vluchten uit PGS-15 magazijnen’, ‘Risico’s rondom lithiumbatterijen en elektrisch rijden en ‘Brandscenario’s bij IBC’s’ centraal. Sprekers zijn ondermeer Peter de Roos van H2K brandweeropleidingen en de recent onderscheiden Jetty Middelkoop van de Brandweer Amsterdam- Amstelland.

Aanmelden voor de Tour kan via www.chemie-on-tour.nl