• Forwarding & Shipping
  • Warehousing & Distribution
  • Breakbulk Terminals

Hoe kan men de meest recente veiligheidsnormen bij opslag met CO2-blusinstallaties waarborgen?

Jan de Bruin, senior adviseur Special Hazards bij Ansul Solution BV, presenteerde bij de opening van het distributiecentrum Broekman Logistics Maasvlakte zijn inzichten in het waarborgen van veilige opslag van gevaarlijke goederen, door middel van CO2-blusinstallaties.

Toepassing van de meest recente veiligheidsnormen

Op de Maasvlakte exploiteert Broekman Logistics een state-of-the-art Warehouse met de modernste brandblusinstallatie. Door het gebruik van CO2 als blusmiddel, opgeslagen onder druk bij normale omgevingstemperatuur, worden grote hoeveelheden gevaarlijke goederen opgeslagen onder de meest economische, veiligste en meest betrouwbare omstandigheden.

CO2 als het meest efficiënte brandblusmiddel

Speciaal voor die toepassingen waarbij een schone brandblusstof nodig is, én tegelijkertijd een groot volume moet worden beschermd, heeft een LPCO2-systeem de voorkeur. LPCO2, afgekort voor low pressure carbon dioxide, gebruikt CO2 dat onder lage druk wordt opgeslagen als middel om vuur te doven. Dit systeem biedt aanzienlijke voordelen in vergelijking met water of schuim als een blusmiddel, zoals onder andere een aanzienlijk lagere uitvaltijd, de meest flexibele opslagopties en geminimaliseerde bijvulkosten. Zodoende is het een van de meest milieuvriendelijke en economische opties.

CO2-blusinstallatie in proefopstelling bij Broekman Logistics Maasvlakte

Wilt u meer weten? Download de volledige presentatie van Jan de Bruin, zoals gedeeld tijdens de officiële opening van het warehouse op de Maasvlakte op 22 maart, of bekijk hier de video van het systeem in gebruik tijdens de proefblussing.


 

Schrijf u in voor onze market update