• Forwarding & Shipping
 • Warehousing & Distribution
 • Breakbulk Terminals

Duurzaamheidsrapport 2019

Voorwoord

Als wereldwijde leverancier van logistieke oplossingen maakt Broekman Logistics deel uit van de logistieke sector die een belangrijke rol speelt in het toegankelijker, kleiner en nauwer verbonden maken van de wereld. Wij hebben een verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu als het gaat om het behoud en de zorg voor onze mensen en onze planeet, met behoud van goede bedrijfsresultaten.

Onze focus op digitalisering en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt echt tastbaar. Door de lancering van ons tweede duurzaamheidsverslag, verschaffen wij informatie en zijn we transparant over al onze inspanningen. Daarnaast zetten we een aantal belangrijke stappen zetten in het bieden van duurzame oplossingen aan onze belangrijkste stakeholders. Door multimodale transportalternatieven aan te bieden, kunnen onze klanten bewustere en duurzamere keuzes maken binnen wat resulteert in een efficiëntere supply chain en een duurzamere samenwerking.

Wij willen dat onze klanten, leveranciers, partners en andere stakeholders weten met wie ze zaken doen als ze met ons samenwerken. Daarom hebben we, net als in 2018, alle activiteiten die in 2019 in Nederland plaatsvonden geëvalueerd en nu ook de activiteiten in onze Belgische magazijnen opgenomen, volgens de internationaal gerenommeerde Global Reporting Initiative (GRI) Standard Reference Indicators. 

In 2019 hebben we ons Nijmeegse magazijn verplaatst naar ons hypermoderne magazijn in Venlo, waardoor onze magazijnfaciliteiten zijn verdubbeld en de lokale CO2-voetafdruk met 63% per vierkante meter is afgenomen. Een belangrijke prestatie waarvoor we al onze collega's bedanken die aan deze inspanning hebben meegewerkt!

Raymond Riemen (CEO) & Diederik Günther (CFO)
 

 

Van links naar rechts:
dr. J.P. van den Akker (Gedeputeerde Provincie Limburg), W. Heylen (Eigenaar Heylen Group), R. Riemen (CEO Broekman Logistics), E. Boom (Wethouder Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs)

Onze Aanpak

Wij meten en rapporteren transparant over onze activiteiten door een integrale Triple-P benadering te hanteren; het vinden van de juiste balans tussen het beste voor People, Planet en Profit. Dit MVO-verslag behandelt deze integrale benadering met betrekking tot onze bedrijfsactiviteiten in Nederland en België.

Om ons te ondersteunen bij het verschaffen van transparante en inzichtelijke informatie over onze activiteiten, zijn wij wederom van mening dat het GRI Sustainability Reporting Framework het best passende raamwerk is om onze duurzaamheidsprestaties over 2019 te meten.

We dragen bij aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, een benchmark om onze duurzaamheidsprestaties in onze internationale kantoren te beoordelen, maatschappelijk verantwoord te zijn en de mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu in onze bedrijfsvoering te respecteren. In 2019 hebben we verantwoord ondernemen verankerd in ons beleid en onze managementsystemen (stap 1 van de 6 in het due diligence-proces) en hebben we nadelige effecten in onze activiteiten en zakelijke relaties geïdentificeerd en beoordeeld (stap 2 van de 6 in het due diligence-proces).

Vooruitkijkend naar 2021 zijn wij vastbesloten om een nog globaler beeld te creëren door de duurzaamheidsprestaties van onze kantoren in India, Polen en Tsjechië te meten. Wij zullen dit doen door gebruik te maken van de standaardreferentie-indicatoren van het Global Reporting Initiative (GRI) en door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen toe te passen.

De Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup is een non-profit organisatie die opruimmethodes ontwikkelt, die gebruik maken van de natuurlijke krachten van de oceaan om snel en kosteneffectief het plastic op te ruimen dat zich al in de oceanen en rivieren bevindt. Broekman Logistics Distriport is gevestigd in de Botlek, heeft een totale oppervlakte van 270.000 m2 en beschikt over een 630 meter lange kade met een diepgang van 12,65 meter, waarvan een deel is gelegen in onze All-Weather Terminal. Dit bleek de ideale locatie te zijn voor het evenement van The Ocean Cleanup.

"Toen The Ocean Cleanup voor het eerst contact met ons opnam via de haven van Rotterdam, waren we zeer vereerd", zegt Rob van Dijk, Director Operations Breakbulk Terminals. "Deze organisatie is een wereldwijd fenomeen."

Naast dat het de perfecte locatie was, sloot het verzoek ook aan bij de kernwaarde van Broekman Logistics om wereldwijd duurzame logistieke oplossingen te bieden. "Het hosten van dit evenement voor The Ocean Cleanup past ook in onze MVO-filosofie", vult Rutger Bonsel, General Manager Marketing, aan. "Verantwoordelijkheid nemen voor ons handelen, door betere en duurzamere manieren van zakendoen te creëren", aldus Bonsel.

People

Onze meest waardevolle bron

Het succes en de positie die wij vandaag op de internationale markten innemen en tegelijk voldoen aan de behoeften en wensen van onze klanten, zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de juiste mensen, leiderschap en cultuur. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste bezit.

 

Mensen zijn het hart van Broekman Logistics

 

Broekman Logistics heeft 686 mensen in dienst in Nederland en België. 74% van het totale personeelsbestand is werkzaam in de operationele sfeer (Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals). Het totaal aantal medewerkers werkzaam bij Broekman Logistics is hoger ten opzichte van 2018, doordat dit jaar ook ons kantoor en magazijnen in België zijn meegenomen in de rapportage.

 

 

In 2019 was 77% van onze medewerkers man en 23% vrouw. Bij de uitvoerende en leidinggevende functies binnen Broekman Logistics is 83,71% man en 16,29% vrouw. Deze verdeling van werkzame mannen en vrouwen zien we terug in alle divisies. Daarnaast heeft 84% van ons totale personeelsbestand een fulltime contract en geldt in onze hele organisatie gelijke beloning.

 

Bij Broekman Logistics geloven we dat een goede werkomgeving, zowel fysiek als mentaal, leidt tot gelukkige en gezonde medewerkers. De manier waarop wij onze mensen ontwikkelen en met hen omgaan is nog nooit zo belangrijk geweest. Wij blijven vaardigheden ontwikkelen om de professionaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers te waarborgen, om zo de beste resultaten voor ons bedrijf te behalen.

Totaal
total: 686

Corporate
total: 68
Warehousing & Distribution
total: 372
Forwarding & Shipping
total: 112
Breakbulk Terminals
total: 134

Verdeling van leeftijd en personeelsstroom

De verdeling van de leeftijd in ons personeelsbestand is hieronder per divisie weergegeven. Vergelijkbaar met 2018 is de grootste groep medewerkers tussen de 30 en 40 jaar oud. Nieuw in 2019 is dat de op één na grootste groep medewerkers tussen de 50 en 60 jaar oud is. Dit is met name vertegenwoordigd in de divisie Warehousing & Distribution.

Daarnaast heeft Broekman Logistics oudere mensen in dienst, vooral vertegenwoordigd in de divisies Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals.

 

Totaal
Corporate
Forwarding & Shipping
Warehousing & Distribution
Breakbulk Terminals

Werken bij Broekman Logistics

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van onze mensen is nog nooit zo belangrijk geweest. Wij geven blijk van goed werkgeverschap, zorgen voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, bieden een marktconforme beloning en hanteren een gelijk beloningsbeleid voor mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen. Wij werken samen door middel van een Code of Conduct, die betrekking heeft op arbeidsrechten, mensenrechten, bestrijding van omkoperij, concurrentie, enz.

Om de vaardigheden van onze mensen te ontwikkelen, zowel op operationeel als op bedrijfsniveau, worden ter plaatse verschillende gecertificeerde opleidingen aangeboden: Bedrijfshulpverlening (CER), gebruik van arbeidsmiddelen zoals vorkheftruck training, douane gerelateerde training en toolbox CLP-pictogrammen. Een tweedaagse logistieke training voor nieuwe magazijnmedewerkers wordt gegeven op onze magazijnlocatie in Antwerpen, België. De Broekman Academy organiseert verschillende cursussen: Customer Relationship Management, Sales, Managementvaardigheden, Microsoft Excel en Financial Accounting for Non-financials.

 

Nieuw talent aantrekken

Management Development Traineeship

Wij trekken nieuw talent aan door verschillende programma's aan te bieden voor afgestudeerden die de arbeidsmarkt willen betreden: een Management Development Traineeship en een Professional Traineeship. Ook bieden we een Young Potential Programma voor jonge professionals.

Sinds juli 2019 is Steven Hansen Management Development Trainee bij Broekman Logistics. Hij werkt aan een project binnen de divisie Warehousing & Distribution, waarbij hij nieuwe klanten implementeert en betrekt, maar ook processen en systemen in onze warehouses optimaliseert.

Ik ervaar dit traineeship als de perfecte mogelijkheid om kennis op te doen van de logistieke sector en mijn vaardigheden en kennis te implementeren in verschillende projecten. Ik mag werken in zeer ondernemende projecten die een grote verscheidenheid aan bedrijfsprocessen omvatten - van sales en operations tot financieel gerelateerde aspecten - en ik ben uitgedaagd om al mijn vaardigheden (verder) te ontwikkelen."

 • Prestatie- en ontwikkelingscyclus
 • Young Potential Programma, Management Development Traineeship, Professioneel Traineeship
 • Broekman Academie
 • Verplichte trainingen op locatie, bijv. Bedrijfshulpverlening (CER), tweedaagse logistieke training voor nieuwe magazijnmedewerkers, (zware) vorkheftruck training, douane gerelateerde training, etc.

5,77% ZIekteverzuim

70 Stagiaires

16 Leerlingen

Veiligheid

 • Risicobeoordeling en evaluatie
 • 1 of 2 veiligheidsfunctionarissen per locatie
 • 2 gezondheidsfunctionarissen
 • Dagelijkse toolbox-meetings

3 Ongevallen

Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Broekman Logistics zorgt voor een goede en veilige werkomgeving door middel van veiligheidsprocedures en -processen die gecertificeerd zijn volgens ISO9001 en SQAS. We proberen het ziekteverzuim te minimaliseren, evenals het aantal ongevallen dat plaatsvindt op onze terminals en in onze magazijnen. In 2019 bedroeg het ziekteverzuim 5,77% en het aantal ongevallen 3 (daling ten opzichte van 2018).

Elke operationele locatie organiseert dagelijks toolboxmeetings en heeft 1 of 2 arbofunctionarissen (SHEQ) die verantwoordelijk zijn voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Broekman Logistics werkt sinds 2019 met twee bedrijfsartsen die wekelijks, zowel preventief als curatief, consulteren. 

...met een Peronal Touch

Kurt Weyn ervaart de overname van de VLS-Group als een stap in de goede richting als het gaat om efficiency en duurzaamheid in ons Broekman Logistics Belgium Antwerp warehouse

In 2019 heeft Broekman Logistics de warehousing activiteiten van VLS-Group in Nederland en België overgenomen; het implementeren van Broekman Logistics Belgium Antwerp (BLBA). Kurt is de SSHEQ (Safety, Security, Health, Environment and Quality) manager voor Broekman Logistics België Antwerpen (BLBA) en Broekman Logistics Europoort (BLE). Hij is verantwoordelijk voor het controleren en handhaven van het wettelijk vereiste niveau van veiligheid, beveiliging, gezondheid en kwaliteit binnen de twee operationele locaties, die beide geschikt zijn voor de opslag en overslag van gevaarlijke goederen.

Kurt voegt daaraan toe: "Daarnaast is milieu een van de aspecten binnen mijn verantwoordelijkheden die de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Ik zie en ervaar dat het van groot belang is om betrokken te zijn bij en inzicht te creëren in de milieuaspecten, niet alleen voor BLBA en BLE, maar door de hele organisatie heen."

Door de overname van VLS-Group door Broekman Logistics is de wens ontstaan om nog meer duurzame lange termijn relaties te creëren met de stakeholders van Broekman Logistics Belgium Antwerp. Kurt vermeldt: "Daarbij hoort een langetermijnvisie en investeringen die onder andere de efficiency binnen onze processen verhogen en de impact van onze activiteiten op het milieu verbeteren."

...met een Personal Touch

Jeroen Dusseldorp merkt dat klanten ons state-of-the-art Triple A++ warehouse in Venlo waarderen

Jeroen kwam al in 2016 bij Broekman in dienst als Management Development Trainee startend op de divisie Forwarding & Shipping. Tijdens het traineeship deed hij ervaring op in de expeditie, maar merkte al snel dat zijn interesse lag binnen de divisie Warehousing & Distribution. Begonnen als projectmanager werkend aan operationele projecten op onze warehouse locatie in Born en Nijmegen, is Jeroen momenteel verantwoordelijk voor het implementeren van nieuwe klanten binnen de W&D divisie en optimaliseert hij interne processen en systemen. In 2019 was Jeroen betrokken bij het proces van de verhuizing van onze magazijnlocaties in Nijmegen en Maastricht naar ons nieuwe magazijn in Venlo.

Verhuizing van magazijnen: een echte uitdaging

"Ik ben betrokken geweest bij de verhuizing van onze magazijnen en daarmee de opgeslagen goederen van onze klanten in Nijmegen en Maastricht. In de voorbereidingsfase hebben we voor elke klant in onze warehouses een operationeel plan van aanpak opgesteld, om de verhuizing van hun goederen zo goed mogelijk te laten verlopen met een minimale onderbreking van de reguliere bedrijfsvoering. Met enkele klanten hebben we een langere periode afgesproken om de voorraden in Nijmegen en Maastricht op natuurlijke wijze af te bouwen en nieuwe voorraden op te voeren naar ons nieuwe magazijn in Venlo."

Om de CO2-uitstoot van de verhuizing te beperken, hebben Jeroen en zijn collega's een rekenmodel gemaakt. "Dit rekenmodel hebben we gemaakt om te bepalen welke combinatie van goederen het beste bij elkaar paste, waarmee we de capaciteit van onze trailers optimaliseerden. Dit resulteerde in een vermindering van het aantal vrachtwagenritten en dus CO2-uitstoot."

...met een Personal Touch

Shannon Houweling deed in haar laatste studiejaar onderzoek naar de mogelijkheden voor Broekman om in de nabije toekomst een Integrated Report uit te brengen

Shannon begon in februari 2020 met haar afstudeerstage bij Broekman op de afdeling Marketing. "Ik heb International Business & Management Studies gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam". Belangrijke aandachtsgebieden tijdens haar studie waren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maar ook Finance, Marketing en Logistiek. Sinds september 2018 werkt ze parttime op de afdeling Finance van Broekman Logistics. "Tijdens mijn derdejaars stage werkte ik op de financiële afdeling bij Broekman en kwam ik in contact met iemand van de marketingafdeling die mij op het idee bracht om onderzoek te doen naar begrippen als MVO en Integrated Reporting."

Educatieve afstudeerstage

"Tijdens mijn afstudeerstage heb ik samengewerkt met Sarah Blok, die het MVO-verslag 2018 heeft uitgevoerd. Dit jaar heb ik haar ondersteund, waarbij ik veel verantwoordelijkheid heb gekregen tijdens het project en mijn mening met betrekking tot MVO zeer gewaardeerd en gewaardeerd werd. Mijn scriptie richtte zich op Integrated Reporting (IR), een mogelijk nieuw principe voor Broekman bij het rapporteren van financiële en niet-financiële gegevens. Ik zie IR als een manier van rapporteren waarbij het waardecreatie proces van Broekman Logistics wordt gecommuniceerd naar stakeholders met de nadruk op korte-, middellange- en lange termijn ontwikkelingen. Ik merk dat het begrip IR relatief nieuw is voor de organisatie, maar dat men zeker open staat en bereid is om deze vorm van verslaggeving te onderzoeken. Er is een toenemende vraag van stakeholders naar Broekman Logistics met betrekking tot de rapportage van financiële en niet-financiële gegevens met de nadruk op duurzame initiatieven die in de toekomst zullen worden uitgevoerd."

Denk globaal handel lokaal

Als wereldwijd bedrijf erkennen wij het belang en voelen wij de noodzaak om zorg te dragen voor het milieu waarin wij actief zijn. Wij ondersteunen lokale initiatieven en werken samen met vele belanghebbenden in de lokale gebieden van onze kantoren, terminals en magazijnen:

 • We dragen bij aan het DeltaPort donatiefonds;
 • We doneren aan het Sophia Kinderziekenhuis als onze eindejaarsgeschenken voor klanten;
 • Wij ondersteunen actief lokale sportevenementen zoals de Harbour Run in Rotterdam, Nederland;
 • Young Broekman organiseert een bootcamp voor onze medewerkers;
 • Wij zijn actief betrokken bij de Wereldhavendagen die in Rotterdam worden georganiseerd;
 • Wij zijn business partner van gemeentelijke initiatieven in de gemeente Sittard-Geleen (Limburg), Nederland;
 • Wij steunen het Local Sailor House in Eemshaven (Groningen), Nederland;
 • Wij proberen de meerderheid van onze middelen lokaal in te kopen (brandstof, schoonmaak / catering / handyman diensten, recycling van afval)

Bij Broekman Logistics Belgium Antwerp hebben we een leveranciersbeoordeling ontwikkeld die is toegepast op een klein aantal primaire leveranciers van deze magazijnlocatie. In 2020 zal de leveranciersbeoordeling worden toegepast op alle primaire stakeholders.

 

Planet

Energie & Klimaat

Als logistiek dienstverlener is onze impact op het milieu te verdelen in enerzijds onze eigen bedrijfsvoering en anderzijds de bedrijfsvoering van onze (logistieke, personele of product) leveranciers.

Wij voeren en werken volgens zowel een milieu- als een energiebeleid, welke jaarlijks worden geëvalueerd tijdens de ISO9001 en ISO14001 audits.

In 2019 zijn we gestart met een aantal energiebesparende initiatieven om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen:

 • Verhuizing naar warehouse Venlo (Triple A++ energielabel), waardoor de (energie)efficiëntie toeneemt en de CO₂-uitstoot met 63% per m2 afneemt
 • Vermindering van de snelheid van onze heavy-lift reachstackers boven 10 ton bij Broekman Distriport (BDP), wat resulteerde in een CO₂-reductie van 23,2%
 • Beheersing van uren en gebruik m.b.t. de gasgestookte heaters bij Broekman Logistics Limburg, resulterend in 48,8% CO₂-reductie
 • Verhuizing naar nieuw kantoor met LED verlichting bij Broekman Eemshaven Services (BES)

Aanzienlijke CO₂-reductie in de divisie Warehousing & Distribution

Verhuizing naar ons Triple A++ warehouse in Venlo

De verhuizing van onze magazijnen in Nijmegen en Maastricht naar een nieuw state-of-the-art warehouse in Venlo heeft geresulteerd in een veiligere en gezondere werkplek voor onze medewerkers, efficiëntere processen en een vermindering van de CO₂-uitstoot. Ons warehouse in Venlo is namelijk ongeveer 2,3 keer zo groot (63.578m2) als onze warehouses in Nijmegen en Maastricht samen.

De totale hoeveelheid CO₂ die door de verhuizing van onze warehouses naar Venlo wordt gereduceerd is 137,1 ton, een reductie van 63%. We stoten nu 16,5kg CO₂ per vierkante meter (m2) uit, tegen 44kg in 2018.

Het warehouse is gebouwd volgens de laatste stand der techniek en state-of-the-art voorzieningen. Dit omvat onder andere LED-verlichting, gebruik van een warmtepomp, isolatie, een sprinklerinstallatie, enz. "De verhuizing van onze magazijnen stelt onze klanten in staat om hun supply chain efficiënter te maken en maakt onze samenwerking met onze klanten duurzamer", voegt Raymond Riemen, onze CEO, toe.

CO2-footprint per m2
(Y: BLN 27.000m2) (B: BLV 63.578m2)
Total CO₂ CO₂ per m2

Onze CO₂ voetafdruk in 2019

Onze CO₂-footprint is ingedeeld in scope 1 en 2 zoals bepaald door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Ten opzichte van 2018 hebben we beter en meer inzicht gecreëerd in onze CO₂-footprint door het gebruik van nauwkeurigere informatie en het uitbreiden van onze scope van activiteiten, door het toevoegen van meerdere warehouses binnen Broekman Logistics Limburg (BLL) en Broekman Logistics Belgium Antwerp (BLBA).

De totale footprint van Broekman Logistics is in 2019 gedaald van 8.245 naar 8.040 ton CO₂, een reductie van 2% ten opzichte van 2018.

Scope 1 en 2 (in tonnen CO₂)
total: 8.040

CO₂ voetafdruk

Een gedetailleerde analyse

Als we onze totale CO₂-voetafdruk bekijken, zien we dat het elektriciteitsverbruik en de operationele activa de belangrijkste oorzaken zijn van onze negatieve CO₂-impact. In vergelijking met 2018 is het verbruik van diesel voor operationele activa aanzienlijk gedaald. Dit resultaat werd bereikt door het verlagen van de snelheid van onze zware operationele activa op onze terminal van Broekman Distriport.

Totaal
total: 8.040

Corporate
total: 602
Forwarding & Shipping
total: 197
Warehousing & Distribution
total: 3.593
Breakbulk Terminals
total: 3.648

Aanzienlijke CO₂-reductie van operationele bedrijfsmiddelen

Vermindering van de snelheid van zware operationele bedrijfsmiddelen bij Broekman Distriport

Bij Broekman Distriport is in 2019 een reductie van 23,2% gerealiseerd in het dieselverbruik ten opzichte van 2018, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 123.000 liter diesel. Deze reductie heeft plaatsgevonden door aanpassingen in de maximumsnelheid van zware bedrijfsmiddelen (reachstackers, terminaltrekkers en zware heftrucks) van 19km/h naar 15km/h. In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van alle operationele activa bij BDP 1321,8 ton, een daling ten opzichte van 1720,5 ton in 2018. Naast de wijziging van de maximumsnelheid werd op de terminal het bewustzijn verhoogd om onnodig gebruik van de motor te vermijden en door een herontwerp van het operationele proces werd de behoefte aan intern transport verminderd.

Fuel Consumption at BDP
Litres of diesel CO2-emission

Profit

Global Reach with a Personal Touch

Als volledig logistiek dienstverlener zorgen wij voor alles wat met wereldwijd transport te maken heeft, van grondstoffen tot afgewerkte producten. Wij streven er altijd naar om waardeketens te verkorten en onze klanten voortdurend te ontzorgen op het gebied van transport en de stroom van documenten. Daartoe passen wij internationaal erkende normen toe: ISO 14001 / ISO 9001 / AEO / FONASBA / IATA / ISPS / SQAS en SKAL.

Onze diensten bestaan uit:

 • Forwarding & Shipping: het aanbieden van expeditie diensten inclusief diensten met toegevoegde waarde zoals het organiseren van de documentenstroom (douane/BTW) en Scheepvaart vertegenwoordigt meer dan 10 lijndiensten die wereldwijd zeetransport aanbieden;
 • Warehousing & Distribution: het uitvoeren van inkomende en uitgaande distributie, import en export, alsmede logistiek met toegevoegde waarde, zoals verpakking, etikettering en assemblage van producten;
 • Breakbulk Terminals: behandeling, opslag en verpakking van breakbulk lading en het bieden van oplossingen op markten die een complexe logistiek vereisen. Bijvoorbeeld onderdelen van windturbines.

2019 in een notendop

Investeren in een duurzame toekomst

Onze stakeholders

Duurzame samenwerkingen in the keten

Broekman Logistics werkt samen met stakeholders in zowel de markt als de gemeenschap om een verantwoorde en vooral duurzame bedrijfsvoering te waarborgen. Wij hebben een grote verscheidenheid aan stakeholders variërend van onze medewerkers tot klanten en overheidsinstellingen. Sterke relaties met onze leveranciers zijn essentieel voor het creëren van duurzame waarde. Betrokkenheid is de sleutel in relaties met stakeholders en daarom organiseren wij goed opgezette en uitgebreide processen om gefocust te blijven en precies te begrijpen wat er binnen de relatie nodig is.

Onze Klanten

Safic-Alcan Necarbo

2019 is het jaar waarin Safic-Alcan Necarbo, 50 jaar partnerschap viert. De distributeur van grondstoffen voor de coating- en kunststofindustrie, en waterbehandeling groeide de afgelopen 50 jaar aanzienlijk, en zo ook de relatie tussen beide partijen. Volgens Stefan Groskamp, Logistiek Manager bij Safic-Alcan Necarbo, zijn er meerdere voordelen aan een langdurige relatie met Broekman Logistics. "Wij kennen hun medewerkers, en de medewerkers kennen onze producten, opdrachtgevers en klanten".

Safic-Alcan Necarbo is een van de klanten die in 2019 de overstap heeft gemaakt van de warehousing locatie in Nijmegen, naar het nieuwe state-of-the-art warehouse in Venlo. De verhuizing naar Venlo maakt het mogelijk om de samenwerking nog verder uit te breiden, als gevolg van de nieuwe technologieën en verbeteringen in de hypermoderne faciliteit.

Willem-Jan van Amersfoort, Managing Director Warehousing & Distribution concludeert: "Onze samenwerking met Safic-Alcan Necarbo wordt elk jaar sterker. Onze groeistrategie in lijn met de groeistrategie van onze klanten is een van onze speerpunten, wij streven naar duurzame, langdurige partnerships, waarvan Safic-Alcan Necarbo een perfect voorbeeld is".

 

 

Onze Klanten

BASF

De initiële zakelijke uitdaging voor BASF Antwerpen was het vinden van een geschikte en duurzame partner in de haven van Antwerpen, om hen te voorzien van de juiste logistieke oplossing. Broekman Logistics en BASF vertrouwen op een langdurige relatie als zakenpartners, die al meer dan 10 jaar samen opereren. De relatie kwam in een volgende versnelling, toen beide partijen ervoor kozen om te investeren in een gloednieuwe state-of-the-art verpakkingslijn. Voor BASF stonden kwaliteit en capaciteitsverhoging centraal bij de modernisering van de opzaklijn, die resulteerde in een aanzienlijke capaciteitsverhoging; van 400 naar 800 zakken ammoniumsulfaat per uur.

Ronald Reypens, Key Account Manager Broekman Logistics zegt: "Onze relatie is gebouwd op drie belangrijke pijlers; wederzijds vertrouwen, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Alle drie gecombineerd met de persoonlijke touch".

Naast de capaciteitsverhoging is de machine uitgerust met een stofafzuigsysteem door middel van afzuiging, in een gesloten circuit, waardoor de luchtkwaliteit en de veiligheid voor het personeel aanzienlijk wordt verbeterd. Dit laatste sluit schijnbaar aan bij de intense focus van beide partijen op veiligheid en compliance.

"Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijkste element een goede samenwerking tussen mensen is", besluit Stefan Ruwisch, van BASF Antwerpen.

 

Onze Leveranciers

Mendix

Broekman Logistics heeft in 2019 fors ingezet op het digitaliseren van haar breakbulk terminals met behulp van de Mendix App. Op de volledig gedigitaliseerde terminal Broekman Distriport wordt elke lading letterlijk van minuut tot minuut gevolgd. 'Wat Domino's kan met de pizzatracker, kunnen wij met onze lading.'

Broekman Logistics legt het proces op de terminal van minuut tot minuut vast. Dat is een unieke ontwikkeling, vertelt Rob van Dijk, directeur Operations bij Broekman Distriport. "Het klinkt simpel, maar digitalisering is nog niet eerder in deze mate doorgevoerd in breakbulk. Het biedt veel voordelen, en het geeft inzicht in de hele supply chain. We volgen letterlijk alles realtime, en dat geeft klanten de mogelijkheid om ook realtime inzicht te hebben."

Op een speciaal dashboard kunnen onze klanten hun lading tot in detail in real-time volgen, wat het wederzijds vertrouwen in de relatie versterkt, maar ook bijdraagt aan de transparantie die voor zowel ons, als onze partners erg belangrijk is. 

Onze Leveranciers

Leasemaatsschappijen wagenpark

In 2019 hebben Broekman Logistics en hun leasemaatschappijen samengewerkt om een nieuwe leaseovereenkomst te ontwikkelen voor haar personenwagenpark. De vooruitgang in energiezuinige voertuigen - hybride en elektrisch - maakte de weg vrij voor een leaseovereenkomst die duurzaamheid integreert binnen ons personenwagenpark. "Door de nieuwe norm kunnen we onze medewerkers nu energiezuinige auto's aanbieden", zegt Marlous van der Mee, General Manager Human Resources.

"We hebben onze nieuwe leaseovereenkomst geïntroduceerd om onze medewerkers te stimuleren en te stimuleren om economische en milieubewuste keuzes te maken en de mogelijkheid te creëren om elektrisch te rijden." 

De leaseovereenkomst maakt energiezuinige voertuigen, die minder brandstof verbruiken, nog aantrekkelijker voor onze medewerkers.

 

Informatie over dit CSR-verslag

Justification

Verbintenis GRI

Dit CSR-verslag is gebaseerd op de laatste generatie richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het referentieniveau van de SRS. Het verslag is door de organisatie zelf beoordeeld.

Reikwijdte van het verslag

Dit verslag heeft betrekking op de activiteiten van Broekman Logitics in het jaar 2019, voor de Nederlandse en Belgische vestigingen die gedurende het gehele jaar 2019 onder haar controle stonden. Gedurende het verslagjaar hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de structuur of eigendom van de organisatie. Wat betreft de omvang hebben we onze magazijnen in Nijmegen en Maastricht verhuisd naar een nieuwe logistieke campus in Venlo, Nederland en de activiteiten van ons magazijn in Antwerpen, België toegevoegd aan de scope.

Frequentie

Het is onze intentie om jaarlijks een MVO-verslag te presenteren en de scope uit te breiden naar alle wereldwijde activiteiten.

Als u ons MVO-verslag voor 2018 wilt bekijken, kunt u het hier vinden.

Contact

Voor vragen over dit verslag kunt u contact opnemen met de projectleider van de MVO projectgroep binnen Broekman Logistics; Chris van der Tuin, Director Group Controlling.

Download the GRI standaard referentietabel