• Forwarding & Shipping
 • Warehousing & Distribution
 • Breakbulk Terminals

Duurzaamheidsrapport 2020

Building Better Businesses Together

Voorwoord

2020 was in vele opzichten een uitzonderlijk jaar. Het was het jaar waarin COVID-19 een enorme impact had op de samenleving als geheel en op zowel ons dagelijkse zakelijke als persoonlijke leven. COVID heeft duidelijk gemaakt dat de wereld meer dan ooit met elkaar verbonden is. Het heeft de vele onderlinge afhankelijkheden en kwetsbaarheden in wereldwijde toeleveringsketens blootgelegd.

In de loop van het jaar hebben we ook de mijlpaal van ons 60-jarig bestaan bereikt. Sinds 1960 hebben we onze organisatie zien uitgroeien van een scheepvaartagentschap tot een wereldwijde leverancier van integrale supply chain oplossingen. Met onze 60-jarige solide basis houden we vast aan onze missie om duurzame waarde te creëren voor onze klanten, met een persoonlijke benadering voor onze drie expertisegebieden: Warehousing & Distribution, Forwarding & Shipping en Breakbulk Terminals.

Al drie jaar op rij blijkt ons duurzaamheidsrapport een tastbaar resultaat van onze inspanningen van 60 jaar duurzame, transparante en verantwoorde wereldwijde logistieke dienstverlening. Voor deze derde editie zijn al onze bedrijfsactiviteiten in Nederland, België, Polen, Tsjechië, China en India beoordeeld volgens de internationaal gerenommeerde Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards.

Waar in onze vorige rapporten de scope alleen onze activiteiten in Nederland en België was, hebben we nu onze internationale kantoren toegevoegd om een compleet beeld te krijgen van onze Global Reach. Het maakt duidelijk waar we vandaag staan en het stelt ons in staat om samen verder te bouwen aan duurzame oplossingen. Samen, want duurzaamheid is een zaak van ons allemaal, van onszelf, onze klanten, onze leveranciers en alle andere betrokken stakeholders.

Hoewel het een uitzonderlijk jaar is geweest, zijn we op een verantwoorde manier blijven werken. Door als één wereldwijd team te opereren, met onze onbeperkte ondernemersgeest en onze impact- en oplossingsgedreven mentaliteit, zijn we in staat om een verschil te maken in de steeds complexere wereld van vandaag.

Rik Pek (CEO) & Nicolas Parey (CFO)

          

 

Onze CSR Filosofie

Framework

Wij benaderen duurzaamheid als een breed concept, met behulp van de ESG-structuur - ook bekend als de latere vorm van de triple P (People, Planet, Profit) - die alle aspecten van duurzaamheid vanuit een milieu-, sociaal en governance perspectief omvat.

Als solide basis voor ons MVO-beleid gebruiken wij zowel de OESO* Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als de Sustainable Development Goals (SDG's). De OESO-richtlijnen zijn beginselen en normen voor verantwoordelijk zakelijk gedrag die door regeringen worden gericht aan multinationale ondernemingen. De SDG's, zoals uitgevaardigd door de Verenigde Naties in 2015, bieden een kader van 17 doelen om actief te werken aan urgente wereldwijde problemen, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Wij zien de OESO-richtlijnen en de SDG's als essentiële elementen om een holistische benadering, gemeenschappelijke taal en structuur te hebben om focus aan te brengen en vooruitgang te meten met betrekking tot onze duurzaamheidsinitiatieven. Binnen het concept van de SDG's richten wij ons in het bijzonder op de volgende doelen:

 • DOEL 3 Goede gezondheid en welzijn
 • DOEL 8 Fatsoenlijk werk en economische groei
 • DOEL 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
 • DOEL 12 Verantwoorde consumptie en productie
 • DOEL 13 Klimaatactie
 • DOEL 17 Partnerschappen voor de doelstellingen

*OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Onze CSR Actiegebieden

In ons MVO-beleid hebben wij onze MVO-actiegebieden geformuleerd (geïdentificeerd en gebaseerd op de hierboven vermelde aanpak). Het is onze ambitie om jaarlijks een MVO-verslag op te stellen om onze bedrijfsactiviteiten grondig te evalueren en de uitvoering en resultaten te volgen, zodat negatieve effecten kunnen worden beëindigd, voorkomen of beperkt. Wij gebruiken de GRI Sustainability Reporting Standards om een evenwichtig beeld te geven van onze duurzaamheidsprestaties.

Klik hier voor ons MVO-beleid.

2020: Onze 60e verjaardag

Van expediteur tot wereldwijde leverancier van end-to-end supply chain oplossingen

Op 27 oktober 2020 vierden we ons 60-jarig bestaan als Broekman Logistics. Terugkijkend op 60 jaar wereldwijde supply chain oplossingen waar we nauwe banden hebben ontwikkeld met klanten en partners wereldwijd. Voortbouwen op al deze jaren ervaring geeft ons ook de motivatie om vooruit te kijken en ervoor te zorgen dat we deze bedrijfsresultaten behouden, terwijl we verantwoordelijk blijven werken voor onze mensen en onze planeet.

Broekman Logistics, wat ooit begon als een rederij in de haven van Rotterdam en uitgroeide tot de Global Supply Chain specialist die het vandaag de dag is. Met meer dan 60 jaar ervaring heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een wereldwijde logistieke dienstverlener, die klanten bedient in verschillende niches, zoals verpakte chemicaliën, landbouw- en bouwmachines en -apparatuur en zware en buitenmaatse lading. Gegroeid om samen met haar partners beter te worden, zag Broekman Logistics de noodzaak en waarde in het opbouwen van sterke en duurzame relaties, waarbij klantrelaties zich ontwikkelden tot echte partnerships.

 

Global Reach with a Personal Touch is inmiddels een gerenommeerd motto voor de complexe, duurzame en slimme logistieke oplossingen die wij onze klanten bieden, al meer dan 60 jaar bewezen succesvol. In de loop der jaren zijn er veranderingen doorgevoerd, maar de kracht en synergie tussen de huidige drie divisies; Warehousing & Distribution, Forwarding & Shipping en Breakbulk Terminals, maken ons bedrijf uniek in onze dienstverlening, naadloos aansluitend op de behoeften van de complexe eindmarkten die wij bedienen.

Het vermogen om bij te blijven en tijdig accurate informatie te verstrekken is voor ons van vitaal belang in onze relaties met onze klanten, leveranciers, partners en andere belanghebbenden. Dit laatste resulteert in een verhoogde focus op onze strategische pijler Operationele Uitmuntendheid door Digitalisering, als gevolg van snelle ontwikkelingen in onze belangrijkste markten die een wendbare aanpak van ons personeel vereisen, teneinde kwaliteitsdiensten en ons befaamde Global reach with a peronal touch te kunnen blijven leveren.

Het wereldwijde bereik van Broekman Logistics: internationale kantoren

Wij bieden wereldwijde logistieke oplossingen via onze locaties in Nederland, België, Polen, Tsjechië, China en India (zie deze pagina voor meer info). Waar we in eerdere MVO-verslagen alleen onze Nederlandse en Belgische locaties hebben opgenomen, omvat dit verslag al onze internationale kantoren om een volledig inzicht te krijgen in ons hele bedrijf en ons wereldwijde bereik, waarbij we ook gebruik maken van de GRI Sustainability Standards. Als gevolg daarvan hebben we de scope uitgebreid met 15 Indiase kantoren, 4 Poolse kantoren, 1 Tsjechisch kantoor en 1 Chinees kantoor.

Onze internationale kantoren maken deel uit van onze divisie Forwarding & Shipping (F&S). Gegevens met betrekking tot de internationale kantoren zijn verzameld in onze F&S divisie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is erg belangrijk voor onze kantoren wereldwijd; onze Indiase kantoren vallen bijvoorbeeld onder CSR overheidsprogramma's, wat betekent dat onze kantoren een CSR comité hebben om activiteiten uit te voeren die volgens de OECD richtlijnen zijn voorgeschreven en effectief de voortgang van deze activiteiten te monitoren.

De belangrijkste directe klimaatimpact van onze kantoren zit in de energievoorziening (voornamelijk elektriciteit) voor de kantoren en zakenreizen. Tegelijkertijd streeft Broekman Logistics ernaar de impact te verminderen door het energieverbruik te verlagen en te kijken naar de mogelijkheden van het gebruik van duurzame energie (bijv. zonne-energie) en elektrische voertuigen. Indirecte impact, bijvoorbeeld CO2-uitstoot gerelateerd aan ingekochte logistieke diensten van externe partijen, is onderdeel van onze cyclus van continue verbetering waarbij we een beter inzicht willen krijgen in deze uitstoot en deze willen reduceren door meer gebruik te maken van transportmethoden met een lagere impact (bijvoorbeeld meer multimodaal transport).

Milieu

Energie-Efficiëntie

Energie moet, als essentiële ruggengraat van met name onze operationele activiteiten, zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Wij gebruiken de Trias Energetica als ons strategisch kompas, waarbij de eerste stap erin bestaat onze energiebehoeften te verminderen, de tweede het aandeel van hernieuwbare bronnen te verhogen en de derde de resterende fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken.

In de loop van het jaar hebben we de Europese EED*-energieaudit (onderdeel van het EU-pakket 'Fit for 55' en de Green Deal-doelstellingen) afgerond. We hebben bijna alle Broekman NL locaties in detail geanalyseerd op het gebied van energie-efficiëntie en hebben verschillende energiebesparende maatregelen gepland voor de periode 2021-2024.

Kijkend naar ons totale energieverbruik in 2020 (zie onderstaande grafieken), zijn de twee grootste brokken elektriciteit en diesel (bedrijfsmiddelen), gevolgd door aardgas. Ons huidige percentage groene elektriciteit nadert de 20% van ons totale elektriciteitsverbruik. We streven er voortdurend naar dit percentage te verhogen, bijvoorbeeld door te kijken naar mogelijkheden voor zonne-energie. Ons hoofdkantoor is sinds 1/1/2021 al overgegaan op groen door 100% Nederlandse zonne-energie in te laten kopen.

Wat betreft ons leasewagenpark hebben we een beleid dat erop is gericht het percentage auto's met een hoog (A of B) energielabel uit te breiden. Het huidige niveau is 33% (A-label) en 22% (B-label). Het FEV-percentage (volledig elektrische voertuigen) bedraagt 12%.

*Richtlijn energie-efficiëntie. Een systematische EU-aanpak die om de vier jaar moet worden uitgevoerd.

Totaal
total: 84.343

Corporate
total: 4.912
Forwarding & Shipping
total: 2.535
Warehousing & Distribution
total: 40.598
Breakbulk Terminals
total: 36.298

Duurzame breakbulk terminalactiviteiten

Schone en groene machines bij onze terminals Distriport en Project Services

Onze terminals groeien jaar na jaar. Om deze groei bij te houden en onze faciliteiten voor te bereiden op de toekomstige vraag, investeren we in nieuw materieel - waaronder in 2020 een Kalmar medium elektrische vorkheftruck - als aanvulling op een vloot die al een aantal Kalmar terminal trekkers en eco-reachstackers omvat.

Een van onze doelstellingen is om uiteindelijk onze gehele vloot te elektrificeren en het gebruik van elektrische Kalmar-machines zal helpen om dit doel te bereiken. Kalmar loopt voorop bij de ontwikkeling van elektrisch aangedreven voertuigen en heeft toegezegd zijn volledige machinepark tegen het einde van 2021 te hebben geëlektrificeerd. Haar eco-efficiënte portfolio is een voorbeeld voor de industrie op het gebied van duurzaamheidsnormen.

"Broekman Logistics streeft ernaar een leidende positie in te nemen bij de duurzame ontwikkeling van haar breakbulk terminals en warehouses", zegt Rob van Dijk (Director Operations). "Veiligheid en duurzaamheid maken deel uit van onze kernmissie en het zetten van deze volgende stap met Kalmar onderstreept dit streven nog eens extra."

Wilt u meer lezen? Klik hier voor het volledige artikel over dit onderwerp.

 

Onze CO2-voetafdruk

Wij streven naar een zo volledig mogelijk inzicht in onze CO2-voetafdruk, niet alleen met betrekking tot onze eigen directe operationele activiteiten, maar ook als het gaat om indirecte emissies binnen toeleveringsketens en geleverde diensten. Wij stemmen onze reductie-initiatieven af op klimaatafspraken en wetgeving, waarbij het uiteindelijke doel is om CO2-neutraal te opereren.

Wij hebben onze CO2-voetafdruk ingedeeld in scope 1 en 2 zoals vastgesteld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) met CO2-emissiefactoren gebruikt van CO2emissiefactoren.nl. Het staafdiagram hieronder toont de totalen over onze bedrijfsstructuur met vier divisies, wat het resultaat is van een gedetailleerde CO2-analyse die we hebben uitgevoerd op basis van locatie en gerelateerde bedrijfsactiviteiten.

Scope 1 en 2 (in tonnen CO₂)
total: 8.688

Onze CO2-voetafdruk nader bekeken

Een gedetailleerde analyse

Als we onze totale CO2-voetafdruk bekijken, zien we dat het elektriciteitsverbruik (met 55%) en de bedrijfsmiddelen (met 30%) de grootste impact hebben. Als we naar onze vier divisies kijken, zien we grote verschillen door de aard van hun bedrijfsactiviteiten.

Bij onze divisie Breakbulk Terminals vormen de bedrijfsmiddelen het grootste deel, op de voet gevolgd door het elektriciteitsverbruik. Bij onze divisie Warehousing & Distribution is het elektriciteitsverbruik het grootste onderdeel en komt het gasverbruik op de tweede plaats. Binnen onze divisies Expeditie & Scheepvaart en Corporate zijn elektriciteit en het brandstofverbruik van het wagenpark de twee meest CO2-genererende activiteiten.

Totaal
total: 8.688

Corporate
total: 507
Forwarding & Shipping
total: 284
Warehousing & Distribution
total: 3.986
Breakbulk Terminals
total: 3.911

Minimaliseren van afval

Wij zorgen ervoor dat afval bij onze activiteiten goed wordt gescheiden aan de bron. Ons doel is de restfractie te minimaliseren, zodat zoveel mogelijk afval een tweede leven krijgt, waar mogelijk zelfs door het direct te gebruiken in de diensten die wij leveren. Op deze manier blijven materialen in de kringloop en hoeven er steeds minder schaarse grondstoffen gewonnen te worden. Een cruciale stap in het opbouwen van een circulaire economie.

Kijkend naar onderstaande analyse van de afvalstromen, hebben we berekend dat we in 2020 76% aan de bron gescheiden hebben. Papier en karton is de grootste afvalstroom, voornamelijk binnen onze divisie Warehousing & Distribution, met ongesorteerd bedrijfsafval op de tweede plaats, op de voet gevolgd door hout en metalen.

Zie dit artikel voor een best practice over hoe Broekman Distriport een on-site recycling punt exploiteert, waardoor bijvoorbeeld hout kan worden hergebruikt bij het laden van schepen.

Ook ons magazijn in India (Bangalore) hanteert een 'zero' afvalconcept door zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal te hergebruiken.

Totaal
total: 2.199

Warehousing & Distribution
total: 1.352
Breakbulk Terminals
total: 830

Papierloze toeleveringsketens creëren

Papierverbruik en reductie-initiatieven

Met Operational Excellence door Digitalisering als een van onze belangrijkste strategische pijlers, is het creëren van papierloze toeleveringsketens een voortdurend streven, waarbij het hebben van gedetailleerde inzichten in het werkelijke verbruik de eerste stap is voor het lanceren van reductie-initiatieven. Als we naar ons totale verbruik kijken, zien we dat er in 2020 9.135.000 miljoen vellen papier zijn geprint. Omgerekend naar pallets en vrachtwagenladingen betekent dit meer dan 90 pallets en ongeveer 3 volle vrachtwagenladingen.

Wij zoeken voortdurend naar oplossingen om het papierverbruik tot een zo laag mogelijk niveau te beperken. Zo implementeren wij applicaties en methodes om bestaande papierstromen te vervangen en verder te digitaliseren, met als doel synergie te creëren tussen onze klanten, IT en processen. Daarnaast voorzien we bij de huidige papierprocessen elk afdrukapparaat van gestandaardiseerde instellingen (zoals dubbelzijdig en zwart-wit) om de benodigde materialen zo laag mogelijk te houden.

Leuk om te weten: Onze ambitie is om het merendeel van het papier in te kopen met milieukeurmerken (EU Ecolabel bijvoorbeeld). We hebben gemeten dat in 2020 68% van het totale volume milieu gecertificeerd papier is.

Number of paper sheets
total: 9.135.000

Sociaal

Ons wereldwijde team in kerncijfers

Het huidige succes en de positie op internationale markten zouden niet zijn bereikt zonder de juiste mensen, leiderschap en cultuur. Logistiek is mensenwerk en daarom zijn mensen onze meest waardevolle hulpbron. Door continue ontwikkeling van onze medewerkers en door het toepassen van de hoogste gezondheids- en veiligheidsnormen, zorgen wij ervoor dat onze mensen volledig zijn toegerust om de behoeften van onze klanten te ontlasten.

Broekman Logistics heeft in totaal 841 mensen in dienst verspreid over Nederland, België, Tsjechië, Polen, India en China. 56% van het totale personeelsbestand is werkzaam in de operationele sfeer (Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals). Het totaal aantal medewerkers werkzaam bij Broekman Logistics is hoger ten opzichte van 2019 (dat was 686), doordat we vanaf dit jaar al onze internationale kantoren hebben meegenomen, waardoor de rapportage scope is uitgebreid naar de gehele Broekman Logistics organisatie.

In 2020 is 77% van onze medewerkers man en 23% vrouw. Bij de directies en managementfuncties binnen Broekman Logistics is 82% man en 18% vrouw. Deze verdeling van werkzame mannen en vrouwen is terug te zien in alle divisies. Daarnaast heeft 88% van ons totale personeelsbestand een fulltime contract en geldt in onze gehele organisatie gelijke beloning.

 

Totaal
total: 841

Corporate
total: 64
Warehousing & Distribution
total: 357
Forwarding & Shipping
total: 300
Breakbulk Terminals
total: 120

Spreiding van de leeftijd

Leetfijdsdiversiteit nader bekeken

De verdeling van de leeftijd in ons personeelsbestand is hieronder te zien. De grootste groep medewerkers is tussen de 30 en 50 jaar oud (56%). Kijken we naar de verdeling over onze divisies, dan zien we dat de leeftijdsgroep < 30 jaar relatief hoog is bij onze divisies Corporate en Breakbulk Terminals, en dat de leeftijdsgroep > 50 jaar iets hoger is bij onze divisie Warehousing & Distribution.

Totaal
Corporate
Forwarding & Shipping
Warehousing & Distribution
Breakbulk Terminals

Werken bij Broekman Logistics

Wereldwijd bereik met een persoonlijke touch

Global reach with a personal touch' betekent werken in een internationale omgeving, waarin we een verschil maken voor onze klanten, die ons hun producten en het beheer van hun supply chain toevertrouwen.

Onze waarden vormen de kern van onze organisatie en definiëren waar wij voor staan; het leveren van geïntegreerde wereldwijde supply chain-oplossingen voor klanten met complexe logistieke uitdagingen, met een persoonlijke benadering.

Onbegrensd ondernemerschap. We zijn wendbaar, hebben een 'Can do' mentaliteit en met onze internationaal georiënteerde focus en mondiale mindset zien we altijd nieuwe zakelijke kansen.

Impact- en oplossingsgericht. We zoeken naar de beste oplossingen met een reële impact; voor onze klanten en hun klanten, en voor de bredere stakeholdergemeenschap in zijn geheel.

Uitmuntendheid door betrokkenheid. We streven ernaar om dingen beter te doen, elke dag opnieuw, door toegewijd te zijn aan ons werk en onze collega's, om zo kwaliteit te leveren voor onze klanten.

Resultaatgerichte Partnerships. Wij maken het verschil, door het samen te creëren. We opereren als een team en met een partnerschapsmentaliteit, bereiken we daadwerkelijke resultaten.

 

 • Jaarlijkse prestatie- en ontwikkelingscyclus
 • Ontwikkelingsprogramma's: Young Potential Programma, Management Development Traineeship, Professional Traineeship, Strategisch Management Programma
 • Broekman Academy, ons centrale platform voor e-learning en kennisdeling
 • Diverse in-house programma's voor veel gevraagde trainingen zoals Excel, sales, leiderschap, douane kennis
 • Verplichte trainingen op locatie, bijv. Bedrijfshulpverlening (CER), praktische leiderschapstraining, gebruik van arbeidsmiddelen bijv. (zware) vorkheftruck training of tweedaagse logistieke training voor nieuwe magazijn collega's, douane gerelateerde training, toolbox CLP-pictogrammen, gevaarlijke stoffen (opfris)training
 • Op maat gemaakte oplossingen beschikbaar in het kader van duurzame werkgelegenheid

Gezondheid & Veiligheid

 • 1 of 2 SHEQ officieren per locatie
 • 2 bedrijfsartsen
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en taakrisicobeoordelingen (TRA)
 • Dagelijkse toolboxmeetings en SHEQ-overleg

 

8 (kleine) Werkgerelateerde ongevallen

28 Stagiaires

5,6% Ziekteverzuim (NL)

Gezondheid & Veiligheid

Wij zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving om incidenten en ongevallen te voorkomen en de algehele gezondheid van zowel eigen als ingeleende medewerkers te bevorderen, waarbij wij er tevens naar streven het ziekteverzuim tot een minimum te beperken. Daartoe zijn op alle locaties beleidsregels, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften van kracht. Wij informeren en motiveren onze medewerkers, zodat zij hiervan op de hoogte zijn en actief kunnen deelnemen.

Een fractie van de best practices van onze bedrijven:

 • Behaviour Based Safety project gestart inclusief training(en);
 • Vorkheftrucks uitgerust met blue spot technologie (visueel waarschuwingssignaal);
 • 5S (als onderdeel van Lean Six Sigma-methodologie) geïmplementeerd om de veiligheid op de werkplek te verbeteren en verspilling tegen te gaan;
 • Scheiding van verkeersstromen (b.v. duidelijke looppaden);
 • Voortdurende verbetering van de levensreddende regels.

 

Opleiding & Ontwikkeling

In de loop van 2020 hebben we een onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid, wat is dat ook alweer? Wanneer medewerkers tot hun pensioen gezond en met plezier kunnen blijven werken, zijn ze duurzaam inzetbaar. Gezien de verhoogde pensioenleeftijd en de snelheid waarmee veel veranderingen op de werkvloer plaatsvinden in termen van automatisering en robotisering, is dit een belangrijk onderwerp.

Wij zien het verbeteren van duurzame inzetbaarheid als een continu streven, waarbij zowel wij als werkgever als onze medewerkers voortdurend met elkaar in gesprek moeten zijn. Uit onderzoek binnen Broekman is gebleken dat het aanbieden van trainingen en opleidingen en het geven van advies over loopbaanmogelijkheden de duurzame inzetbaarheid vergroot.

Dit zijn zaken die wij al aanbieden en waar medewerkers dus al veel gebruik van kunnen maken en waar dus ook al veel gebruik van wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een substantieel opleidingsbudget, diverse in-house opleidingen, de oprichting van Broekman Academy en diverse interne programma's zoals Young Potential Program, Strategisch Management Programma en natuurlijk de Performance & Development Cyclus.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als wereldwijde leverancier van oplossingen voor de toeleveringsketen erkennen wij het belang en voelen wij de noodzaak om zorg te dragen voor het milieu waarin wij actief zijn. We ondersteunen lokale initiatieven en werken samen met vele belanghebbenden in de lokale gebieden van onze kantoren, terminals en magazijnen. Via een 'think global, act local'-mentaliteit werken we actief samen om elkaars doelen te bereiken en waarde te creëren voor de samenleving als geheel.

Als we onze Personal Touch definiëren, beschrijven we vaak de aandacht en expertise die we hebben voor de producten en eindmarkt van onze klanten. Het zijn de mensen, die het hart vormen van Broekman Logistics. Dit werd eens te meer duidelijk tijdens de pandemie op een van onze kantoren in India. Het land en haar mensen werden zwaar getroffen door COVID-19, de prioriteit om veilig en gezond te blijven werd duidelijk en krachtige acties waren nodig. Hier besloten we al onze medewerkers in zwaar getroffen gebieden te ondersteunen met zuurstoftanks, voor hen en hun gezinnen. COVID-19 was praktisch en confronterend tegelijk en heeft gezinnen over de hele wereld zwaar getroffen, maar het feit dat ons personeel samen stond en elkaar op het werk en elders steunde, heeft het hart van ons bedrijf onder onvoorziene omstandigheden zeker gesterkt.

 

Bestuur

Wij zetten ons in voor een transparante en betrouwbare manier van samenwerken, waarbij wij een open en constructieve relatie onderhouden met klanten, leveranciers, overheden en alle andere belanghebbenden. Naast onze inspanningen om transparant te rapporteren over onze duurzaamheidsinitiatieven, streven wij ernaar een continu proces van due diligence toe te passen om risico's met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden en het milieu in onze activiteiten, toeleveringsketens en zakelijke relaties op te sporen.

Onze belangrijkste actiegebieden met betrekking tot governance:

Operational Excellence door Digitalisering. Het is onze dagelijkse drive om dingen beter te doen, elke dag opnieuw, door uit te blinken in betrokkenheid, om zo de beste kwaliteit te leveren voor onze klanten. Wij gaan voor het hoogste niveau van compliance met betrekking tot kwaliteit, milieubewustzijn, veiligheid, douane en beveiliging. We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om processen verder te digitaliseren, inefficiënties uit de toeleveringsketen te halen en extra waarde voor onze klanten te creëren.

Duurzaam ondernemen & innovatie. Wij streven naar de beste oplossingen met een reële impact; voor onze klanten en hun klanten, en voor de bredere stakeholdergemeenschap in zijn geheel. Met onze onbeperkte ondernemersmentaliteit werken wij samen met onze partners in de toeleveringsketen om duurzame en innovatieve keteninitiatieven te ontwikkelen. Wij bieden multimodale en intermodale vervoersconcepten aan, die bijdragen aan de verduurzaming van de logistieke keten.

Duurzaam inkopen. Wij streven naar verantwoorde investerings- en inkoopkeuzes waarbij rekening wordt gehouden met criteria op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit. Het is onze ambitie om toezeggingen en/of operationele doelstellingen met betrekking tot duurzaam inkopen verder te integreren in ons inkoopbeleid en onze inkoopnormen. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze inkoopprocessen onze missie om duurzame waarde voor onze klanten te creëren, versterken.

Klik hier om kennis te maken met ons senior management. Onze gedragscode vindt u op deze pagina.

Geïntergreerde wereldwijde supply chain-oplossingen

Wij bieden wereldwijde supply chain-oplossingen in Forwarding & Shipping, Warehousing & Distribution en Breakbulk Terminals

 

Als een volwaardige logistieke dienstverlener zorgen wij voor alles wat met wereldwijd transport te maken heeft, van grondstoffen tot eindproducten. Wij streven er altijd naar om waardeketens te verkorten en onze klanten continu te ontzorgen op het gebied van transport en de stroom van documenten.

Onze diensten bestaan uit:

 • Forwarding & Shipping: Forwarding biedt expeditie diensten inclusief diensten met toegevoegde waarde zoals het organiseren van de documentenstroom (douane/BTW) en Shipping vertegenwoordigt meer dan 10 lijndiensten die wereldwijd zeetransport aanbieden;
 • Warehousing & Distribution: het uitvoeren van inkomende en uitgaande distributie, import en export, alsmede logistiek met toegevoegde waarde zoals verpakking, etikettering en assemblage van producten;
 • Breakbulk Terminals: behandeling, opslag en verpakking van breakbulk lading en het bieden van oplossingen op markten die een complexe logistiek vereisen. Bijvoorbeeld onderdelen van windturbines.

Creatieve logistiek zit in ons DNA!

Broekman Logistics en NKC brengen 84 campers terug naar huis

84 campers bleven in Marokko nadat de eigenaren in maart per vliegtuig waren gerepatrieerd toen de noodtoestand was afgekondigd met betrekking tot #COVID-19. Wij ontwikkelden een project om de campers via multimodaal vervoer terug te brengen. Dit resulteerde in een regeling waarbij de kampeerders in slechts vier dagen naar huis konden worden gebracht.

Na een lang, veilig verblijf en een reis over de weg door Marokko, gefaciliteerd door onze lokale partner, gingen de campers aan boord van het schip, op weg naar Amsterdam. Dankzij een geweldige samenwerking konden de 160 gelukkige eigenaars zich eindelijk weer bij hun campers voegen.

Bekijk de video waarin wordt uitgelegd hoe nauwe samenwerking en teamwork hebben geleid tot een succesvolle voltooiing van deze complexe logistieke uitdaging!

EcoVadis

In 2020 zijn we een initiatief gestart om een waardevolle duurzaamheidsbeoordeling te krijgen van EcoVadis, 's werelds meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor wereldwijde toeleveringsketens. Meer dan 75.000 bedrijven wereldwijd zijn lid van dit netwerk om samen te werken aan duurzaamheid met een gemeenschappelijk platform, een universele scorekaart en hulpmiddelen om de prestaties te verbeteren. Ook onze klanten sluiten zich steeds vaker aan, en tegelijkertijd zijn er mogelijkheden om samen te werken aan betere duurzaamheidsprestaties.

Broekman Logistics als geheel is grondig beoordeeld op vier thema's: Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek, Duurzaam Inkopen. Dit is de eerste beoordeling van ons bedrijf, die dient als een goede start voor gerichte acties. Jaarlijks zullen we opnieuw worden beoordeeld om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te meten. Ons doel voor de volgende herbeoordeling (gepland voor december 2021) is om een bronzen medaille te behalen (top 50% en een totaalscore tussen 45 en 53).

Naleving

Wij streven naar het hoogste niveau van naleving op het gebied van kwaliteit, milieubewustzijn, veiligheid, douane en beveiliging. Wij hebben verschillende business units die gecertificeerd zijn volgens:

 • ISO 9001 (Kwaliteitsmanagementsysteem);
 • ISO 14001 (milieubeheersysteem);
 • SQAS (Veiligheid & Kwaliteitsbeoordeling voor Duurzaamheid);
 • GDP (Good Distribution Practices), kwaliteitssysteem voor opslagplaatsen en distributiecentra gewijd aan geneesmiddelen;
 • GMP+ FSA (Feed Safety Assurance);
 • AEO (Authorised Economic Operator);
 • IATA (Internationale vereniging voor luchtvervoer);
 • ISPS (International Ship and Port Facility Security Code);
 • TRACE (anti-omkoping);
 • FONASBA (Federatie van nationale verenigingen van scheepsmakelaars en -agenten);
 • C-TPAT (Partnerschap tussen de douane en het bedrijfsleven tegen terrorisme).

Onze Klanten

A2B

Wij bouwen op betrouwbare en duurzame partnerships, zoals die met A2B-online. A2B-online is een shortsea operator die drie afvaarten per week verzorgt van de Broekman Distriport terminal Botlek naar PD Ports in Teesport.

De Broekman Distriport terminal ligt midden in een chemisch cluster van bedrijven in de Botlek en is als tri-modale, multipurpose terminal bij uitstek geschikt om in te spelen op de toegenomen vraag naar multimodaliteit. Met dit partnerschap zijn we in staat om een nieuwe shortsea verbinding van en naar het Verenigd Koninkrijk aan te bieden aan onze klanten.

Bekijk de getuigenis van een klant voor meer informatie.

Onze Klanten

JLG

Sinds 2016 hebben JLG en Broekman Logistics hun krachten gebundeld en verzorgt Broekman Logistics de logistieke oplossing voor aftermarket spare parts. In de Born warehouses ontvangen wij spare parts vanuit de hele wereld en slaan deze op een duurzame en efficiënte manier op.

Naast de inbound en outbound handling activiteiten, levert Broekman Logistics aanvullende (VAL/VAS) diensten zoals customer service solutions, re-work, (p)re-packing, cycle counting. Wij zijn voortdurend op zoek naar toegevoegde waarde voor onze wederzijdse bedrijven en onderzoeken mogelijkheden en kansen.

Op dagelijkse basis hebben de medewerkers van JLG en Broekman Logistics nauw contact om de processen soepel te laten verlopen. We evalueren dit op wekelijkse en maandelijkse basis. Dit om er zeker van te zijn dat we de juiste dingen doen en in lijn zijn met onze Global Reach en Personal Touch.

Onze Klanten

Vestas Benelux

Broekman Eemshaven Services trad op als controletoren voor Vestas Benelux tijdens de inbedrijfstelling van 32 windturbines in Delfzijl voor het Geefsweer en Oosterhorn project. Tijdens het project hebben wij 192 torendelen, 96 windturbine bladen en 32 hubs ontvangen. Alle onderdelen zijn via rederijen van buiten de EU naar de Eemshaven verscheept.

Samen met onze partner Buss Terminal Eemshaven hebben wij de schepen gelost, alle onderdelen opgeslagen, de zeetransportframes van zowel de bladen als de torendelen gedemonteerd en weer verpakt voor export. Ook zijn er diverse value added services uitgevoerd, zoals het schilderen en wassen van de onderdelen. In samenwerking met het transportbedrijf hebben we alles precies op tijd op de installatielocatie afgeleverd.

Het windpark produceert 135 MW per jaar. Genoeg stroom om 135.000 huishoudens van de nodige elektriciteit te voorzien. Het bovenstaande project is een perfect voorbeeld van wat samenwerking tussen alle betrokken partijen kan opleveren. Milieu, Sociaal en Bestuur in perfecte harmonie.

Onze Leveranciers

Renewi

Wij vinden het vanzelfsprekend om het afval dat vrijkomt bij onze dagelijkse werkzaamheden zo gescheiden mogelijk in te zamelen. Renewi zorgt er als onze partner voor dat afvalstromen tot een minimum beperkt blijven en dat we voldoen aan alle wettelijke eisen. Samen gaan we voor maximale recycling en het creëren van nieuwe waarde. We doen er alles aan om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. A- en B-hout, folies, big bags, PMD, harde kunststoffen, papier en karton zamelen we gescheiden in en voeren we af.

Door goed te sorteren aan de bron, zorgen we ervoor dat de restfractie zo klein mogelijk is en dat zoveel mogelijk afval een tweede leven krijgt. Zo blijven materialen in de kringloop en hoeven er steeds minder schaarse grondstoffen te worden gewonnen. Dit is een cruciale stap in het opbouwen van een circulaire economie. We zijn er trots op dat we samen met partners als Renewi kunnen bouwen aan een wereld waarin afval niet meer bestaat.

Onze Leveranciers

UTURN

Samen met UTURN maken we de volgende stap in het verbeteren van de efficiëntie van containervervoer. De implementatie van UTURN ondersteunt ons in het optimaliseren van de manier waarop we werken met huidige en nieuwe vervoerders en het verhogen van de efficiëntie van onze interne processen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor onze ambitieuze groei.

Met de eenvoudige integratietool van UTURN is het gehele proces geïntegreerd in de interne Broekman applicatie. Dit resulteert in een volledig geautomatiseerde en digitale informatie-uitwisseling met alle transporteurs en voor elk type transport, waardoor de werkdruk aanzienlijk wordt verminderd.

Wilt u meer lezen? Klik hier voor het volledige artikel over dit onderwerp.

Onze Leveranciers

Konocranes

"Wij willen dat onze terminal zich continu ontwikkelt en meegroeit met de ambities van onze klanten," zegt Rob van Dijk, Director Operations bij Broekman Logistics. "Om ons voor te bereiden op de toekomst en nieuwe business op te bouwen, zijn we bereid te investeren in projecten, uitbreidingen en nieuw materieel. We hebben voor Konecranes gekozen omdat we op zoek waren naar een high-performance kraan waarmee we grotere volumes zouden kunnen verwerken."

Onze eerste Konecranes Gottwald Mobile Harbor Crane is een Model 4 in de G HMK 4406 variant. Het is een compacte, universele kraan met de volgende specificaties:

 • Maximale last tot 100 ton en een werkradius tot 46 meter;
 • Kan worden gebruikt op schepen tot en met Panamax klasse;
 • LED-lampen zorgen voor een sterke verlichting van het werkgebied van de kraan;
 • Slimme kraanfuncties, zoals een hijshoogteassistent en een daalfunctie aan land, maken het werk van de machinist eenvoudiger en veiliger;
 • Webrapportage levert relevante kraangegevens om zowel de prestaties als het onderhoudsgemak te verbeteren.

Wilt u meer lezen? Klik hier voor het volledige artikel over dit onderwerp.

Over dit rapport

Structuur van de verslaggeving

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-normen: Kernoptie. De inhoud van het verslag en de afbakening van de onderwerpen zijn gebaseerd op een materialiteitsbeoordeling die aan het begin van het voorbereidingsproces van het verslag is uitgevoerd. De materiële onderwerpen zijn vastgesteld op basis van de twee dimensies van het 'materialiteitsprincipe':

 • Betekenis van economische, milieu- & sociale effecten;
 • Invloed op beoordelingen en beslissingen van belanghebbenden.

Verslagleggingscyclus en -periode

Cyclus: Jaarlijks, periode: 2020 (01/01/2020 - 31/12/2020).

Reikwijdte van de rapportage

Dit verslag bevat de bedrijfsactiviteiten van Broekman Logistics voor de Nederlandse, Belgische, Tsjechische, Poolse, Indiase en Chinese locaties onder haar beheer gedurende 2020.

Neem contact op met ons MVO projectteam!

Heeft u een vraag over dit verslag of wilt u de volledige GRI Content Index van dit verslag ontvangen? Neem dan gerust contact op met ons MVO-projectteam via csr@broekmanlogistics.com.