O Broekman Logistics Poland

Pełna obsługa logistyczna

Broekman Logistics jest operatorem logistycznym specjalizującym się w transporcie morskim, drogowym, kolejowym, lotniczym oraz intermodalnym, świadczącym dodatkowo usługi w zakresie magazynowania, dystrybucji jak i serwis celny. Jako wiarygodny i doświadczony partner logistyczny stawiamy sobie jako cel nadrzędny wsparcie naszych klientów, a co za tym idzie, należyte zabezpieczenie ich  interesów.

Kluczowe informacje korporacyjne


Broekman Logistics w Polsce

Broekman Logistics działa w Polsce od 2010 roku.  Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu. Posiadamy również biura w Gdyni (na terenie portu i stoczni) oraz w Komorowie (gmina Ostrów Mazowiecka).