• Forwarding & Shipping
  • Warehousing & Distribution
  • Breakbulk Terminals

Hoe om te gaan met: Stink Bug Seizoen 2019 - 2020

Nederland en België toegevoegd aan Australische 'Stinkwants-risicolijst'

De 'Bruin Gemarmerde Stinkwants' vindt zijn oorsprong in Azië. Het zespotige driehoekige insect vermenigvuldigt zich snel in Noord-Amerika en Europa. De wants is een agrarische exotische pest die mogelijk groente- en fruitgewassen schaadt. Over het algemeen voeden de wantsen zich met vruchten en zijn ze actief tijdens de zomerperiode. Tijdens de koudere maanden zoeken de wantsen naar plekken om te overwinteren. Tijdens de kouden dagen verblijven ze ondermeen op zolders, in kruipruimtes, huizen, voertuigen en fabrieken. Jongen en volwassen wantsen voeden zich met, en als gevolg daarvan, beschadigen ze groente- en fruitgewassen.


Bruin gemarmerde stinkwantsen vormen een hoog bioveiligheidsrisico voor Australië vanwege hun neiging tot liften, zeer mobiele aard en het ontbreken van effectieve verdelgingsmiddelen. Daarom heeft het Australische ministerie van Landbouw een lijst samengesteld van landen die tot de risicogroep behoren en dus een bedreiging vormen voor de Australische gewassen.

Schepen, vliegtuigen en geïmporteerde goederen die een tastbare verbinding met een van deze landen hebben gehad kunnen geselecteerd worden voor willekeurige onshore chekcs voor de aanwezigheid van de wants. 

Om de situatie onder controle te houden zullen meerdere maatregelen genomen worden en is de periode 1 september tot 31 mei gemarkeerd als 'stink bug risk season'. Die maatregelen zijn van invloed op alle goederen die hun oorsprong vinden in, of worden verzonden vanuit, een land met een doelwitrisico.


Welke maatregelen worden er genomen?


Goederen zijn verdeeld in drie categorieën, alle drie zijn onderworpen aan verschillende soorten maatregelen:


1) Doelgroep hoog risico-goederen:


• Verplichte offshore-behandeling voor risicovolle goederen verzonden als Breakbulk / Open Top / Flat Rack.
• Verplichte offshore- of onshore-behandeling voor goederen met een hoog risico die worden verzonden als FCL, LCL en FAK. Indien onshore wordt behandeld, zijn deconsolidatie of verwijdering van goederen niet toegestaan ​​vóór de behandeling.


2) Doelgroep risicogoederen:


• Goederen in deze categorie zullen onderworpen zijn aan verhoogde onshore-interventie bij aankomst in Australië door middel van willekeurige inspecties. Als stinkwants wordt aangetroffen, zullen goederen worden geselecteerd voor behandeling aan land.


3) Alle andere goederen:


• De wants-seizoensmaatregelen zijn niet van toepassing op goederen die niet worden aangeduid als 'doelgroep hoog risico' of 'risicogoederen'. Goederen kunnen echter onderworpen zijn aan wants-maatregelen als ze deel uitmaken van een zending die doelwitproducten met een hoog risico of doelwitrisico bevat. Elk schip dat aanlegt, laadt of importeert vanuit de landen die op de risicolijst staan, is onderworpen aan de wants-seizoensmaatregelen.

Hoe te handelen?

Broekman Logistics anticipeert zo goed mogelijk op de effecten en impact die de wants-maatregelen met zich mee zullen brengen voor de lading van haar klanten. Het voornaamste doel bij Broekman is om als informatiepunt te fungeren en u bij te staan tijdens deze complexe periode. Door soepel transport van- en naar Australie voor u te waarborgen kunt u zich blijven focussen op uw core business. 

Schrijf u in voor onze market update