• Forwarding & Shipping
  • Warehousing & Distribution
  • Breakbulk Terminals

Containers wegen

CONTAINERS WEGEN BIJ BROEKMAN LOGISTICS

Vanaf 1 juli 2016 gaat de nieuwe weegplicht voor containers in. Dit is het resultaat van een in juni 2014 aangenomen richtlijn van de International Maritime Organization (IMO) die verladers verplicht om per 1 juli 2016 een ‘geverifieerd bruto gewicht’ (Verified Gross Weight (VGWW)) van elke te exporteren volle container op te geven. Indien een verlader hier niet toe in staat is, zullen de rederijen de container weigeren en dus niet aan boord van hun schepen laden.

Nadat brancheorganisaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het eens zijn geworden over de invulling van de weegplicht voor containers, zijn er 2 mogelijkheden voor verladers; een fysieke weging of via de rekenmethode. De rekenmethode is door SOLAS niet eenduidig omschreven. Welke rekenmethode voldoet aan de eisen is daarmee onbekend. De fysieke weging is wel duidelijk beschreven. Broekman Logistics biedt vanaf 1 juli een fysieke methode welke voldoet aan de SOLASregels.

BROEKMAN LOGISTICS IN DE BOTLEK

“Op onze locatie in de Brittanniëhaven (Rotterdam, Botlek) is het vanaf 1 juli mogelijk om met slechts 1 stop de container te wegen, daar waar voorheen 2 stops benodigd waren.”, zegt Bertwin Zonneveld, General Manager Sales Breakbulk Terminals. “Doordat we de container met behulp van een reachstacker van de trailer lichten en op de weegbrug plaatsen, hoeft de vrachtwagen slechts 1 stop te maken en kan de chauffeur daarna direct door naar de containerterminal. Kortom; de meest efficiënte oplossing voor de opdrachtgever om zijn container te wegen, daar onze weeglocatie nabij de A15 ligt en nabij de containerterminals op de Maasvlakte.”

Met het wegen van containers bij Broekman Logistics wordt de opdrachtgever volledig ontzorgd. Stefan van Kalken vervolgt; “Broekman Distriport in de Botlek biedt een volledig “SOLAS proof” methode aan om volle containers te wegen. De weeg informatie kan op verzoek rechtstreeks gedeeld worden met de opdrachtgever / rederij.” Voor een soepel verloop van het wegen van containers vragen wij u om ons 24 uur van te voren op de hoogte te stellen en of uw goederen binnen- of buitenmaats zijn. 

Wil je nu meer weten over het wegen van containers bij Broekman Logistics of ben je op zoek naar informatie over de SOLAS weegregeling? Neem dan contact op met Stefan van Kalken.